NRK Meny
Normal

Statlige arbeidsplasser flyttes til Trondheim

Regjeringen har besluttet å overføre lønns- og regnskapstjenestene til departementene til Trondheim og Stavanger. Dette medfører omplassering av rundt 30 ansatte.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Regjeringen flytter statlige arbeidsplasser fra Oslo til Trondheim og Stavanger.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 1. juli i år.

De ansatte skal fortsette å jobbe i Oslo fram til 1. januar 2018, deretter skal lønn- og regnskaptjenestene flyttes til Trondheim og Stavanger, melder kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

– Det er viktig for regjeringen at vi har kompetansearbeidsplasser i alle deler av landet. Nå har vi muligheten til både å effektivisere statens regnskaps- og lønnssystem, samtidig som vi styrker kompetansearbeidsplasser i Trondheim, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Vil styrke fagmiljøene

Størsteparten av lønns- og regnskapstjenestene er allerede lagt til Trondheim og Stavanger, med unntak av tjenestene for departementene, regjeringsadvokaten og statsministerens kontor. En ny utredning viser at staten over ti år kan spare 83 millioner kroner gjennom å iverksette ulike tiltak for å effektivisere arbeidet med lønn og regnskap.

– Nå har vi muligheten til å samle og styrke fagmiljøene, effektivisere bedriften og i tillegg til at vi styrker kompetansemiljøene og de statlige arbeidsplassene i Trondheim og Stavanger, sier Sanner.

Ingen mister jobben

De ansatte som er berørt har rett til å følge arbeidsoppgavene sine til nytt arbeidssted, og kan jobbe i Oslo frem til 1. januar 2018. Det vil være omlag 30 statlige arbeidsplasser som skal flyttes fra hovedstaden og ut til Trondheim og Stavanger.

– Vi har både regelverk og rutiner som ivaretar de ansatte. Det er ingen ansatte som blir sagt opp som følge av denne overføringen, forteller Sanner.