Stjørdal får utdanningssenter for Luftforsvaret

Forsvaret bygger seg opp i Trøndelag. Det viser regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren.

Distriktssjef Ebbe Deraas, ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og stortingsrepresentant Elin Agdestein (H)

Distriktssjef Ebbe Deraas, ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) feirer økt forsvarsaktivitet på Værnes med kake.

Foto: Amund Aune Hagen / NRK

Trøndelag får tilført store oppgaver innen Luftforsvaret i tillegg til de allerede store bevilgningene til å bygge opp den nye kampflybasen på Ørland, inkludert 52 kampfly av typen F-35.

Flytter skolesentre fra Rygge og Kjevik til Værnes

Regjeringen ønsker å utnytte ledig kapasitet på Værnes, og legger ned Forsvarets base på Kjevik. Luftforsvarets befalsskole og stab flyttes fra Kjevik til Værnes tidlig i perioden.

Samtidig tilknyttes alle Luftforsvarets våpenskoler organisatorisk under en ansvarlig sjef ved Luftforsvarets nye skolesenter på Værnes. Som en del av etableringen på Værnes anbefaler regjeringen i tillegg å flytte Luftforsvarets flytaktiske skole fra Rygge til Værnes.

Distriktssjef for Trøndelag Heimevernsdistrikt oberst Ebbe Deraas får fullt opp med ny virksomhet på Forsvarets leir ved Værnes lufthavn i Stjørdal.

– Vi har lokalene klare, og store øvingsområder, sier Ebbe Deraastil NRK.

Jagerfly F35

Trøndelag er et av fire hovedtyngdepunkt forsvaret av Norge. Det skyldes ikke minst oppbygging av kampflybasen på Ørland.

Foto: TOVE BJØRGAAS / NRK

– En ny kurs

På en pressekonferanse i Oslo fredag la forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide fram regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren. Med seg hadde hun statsminister Erna Solberg og fiskeriminister Per Sandberg.

– Vi staker ut en ny kurs, sa Erna Solberg. Dette er den største satsingen siden slutten på den kalde krigen.

Regjeringen følger dermed opp mange av forslagene fra Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens forslag til framtidens Forsvar.

Langtidsplan for Forsvaret

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg og fiskeriminister Per Sandberg la fredag fram regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Legger ned sjøheimevernet

Men forsvarssjefens forslag om flytting av skolesenter for heimevernet til Værnes blir det ikke noe av. Det blir heller ikke noe av å flytte heimevernets befalskurs (UB-utdanning) i Porsanger til Trøndelag.

Samtidig foreslår regjeringen å legge ned hele Sjøheimevernet. Det rammer den ene av to innsatsgrupper i Trøndelag Heimevernsdistrikt (HV12), der 100 mann i innsatsgruppe Waxedwing nå skal legges ned. Begrunnelsen er at sjøheimevernet har behov for noe mer spesialisert kompetanse og det er høyere kostnader knyttet til drift og investering av fartøysmateriell enn det regjeringen mener kan forsvares.

Nedleggelsen av sjøheimevernet må også sees i sammenheng med at regjeringen vil øke satsingen på fregattene og marinebasen på Haakonsvern i Bergen, slik at fire av fem fregatter til enhver tid er operativ.

Feirer den økte satsingen på Værnes

– Jeg skal ikke være skuffet på en dag som dette for at vi ikke fikk hit heimevernets skoler.

Det sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, som satt sammen med politiske kolleger i Rådhuset i Stjørdal og fulgte overføringen Forsvarsdepartementets pressekonferanse i Oslo.

– Jeg er stolt over den anerkjennelsen som ligger i flyttinga av luftforsvarets utdanningsinstitusjoner til Værnes. Det er positivt og peker framover.

– Sammen med kampflybasen på Ørland blir Trøndelag tilført om lag 350 nye årsverk.

Regjeringen foreslår i tillegg å legge ned tre av de fem profesjonelle musikkorpsene i Forsvaret. Ett av dem er Luftforsvarets korps i Trondheim.

Politikere følger pressekonferansen om Forsvarets nye langtidsplan fra rådhuset i Stjørdal.

Politikere følger pressekonferansen om Forsvarets nye langtidsplan fra rådhuset i Stjørdal.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK