Sperrer av område rundt bombefunn

I forbindelse med uskadeliggjøring av bomben funnet ved OBS City Lade, sperrer politiet av et område med radius 330 meter fra funnstedet. Beboere i området er varslet, firmalokaler og butikker er tømt for folk, og togtrafikk forbi stedet stenges.