Hopp til innhold

– Søvnløshet kan utløse psykiske lidelser

Det er påvist at søvnløshet kan forsterke psykiske symptomer. Nå ønsker forskere å finne ut om søvnproblemer også kan være årsak til psykiske lidelser.

Søvnløshet

– Man har funnet at ved å frata friske mennesker søvn, går evnen til å regulere følelser betraktelig ned, sier psykolog og søvnforsker Håvard Kallestad.

Foto: Håvard Kallestad

Mange vet kanskje ikke at insomni - kronisk søvnløshet - er klassifisert som en psykisk lidelse. Likevel behandles søvnløshet sjelden separat, men betraktes istedet som en følgetilstand av andre psykiske lidelser.

Fagmiljøene ser nå i større grad på søvnproblemer som en lidelse som går parallelt med andre diagnoser, og spørsmålet er om også søvnproblemet i enkelte tilfeller kommer først.

– Det er veldig vanskelig å si om søvnproblemene er en årsak til eller en konsekvens av andre psykiske lidelser, sier psykolog og søvnforsker Håvard Kallestad.

Forskerne tar frem forstørrelsesglasset

Håvard Kallestad

Håvard Kallestad jobber nå som klinisk psykolog på BUP, før han begynner som forsker igjen neste år.

Foto: NTNU

Internasjonale tall viser at mellom 50 og 80 prosent av pasienter med psykiske problemer har søvnproblemer.

Håvard Kallestad avla i 2012 en doktoravhandling ved NTNU om søvnproblemer i psykisk helsevern.

– Jeg har skrevet om hvorvidt søvnproblemer blir oppdaget i det psykiske helsevernet, og om søvnløsheten har noe å si for disse pasientene. Jeg har problematisert om man skal se på det som et symptom eller som en egen lidelse.

Men det var på tampen av sitt doktorarbeide Kallestad kom borti sammenhengen mellom stemningsleie/humør og søvn. Dette er forsket på blant annet ved Berkeley-universitetet i California og ved engelske og tyske universiteter.

– Det var jeg veldig glad for, for der jeg i doktoravhandlingen min opererer på et mer globalt nivå, handler dette om å "løfte på lokket" og ta frem forstørrelsesglasset, sier Kallestad.

Frisk fra depresjon, fremdeles søvnløs

Innenfor psykiatrien har det vært veldig vanlig å se på søvnløshet som et symptom, for eksempel på depresjon. Siden den underliggende tanken har vært at søvnproblemer er en følge av depresjon har det kanskje ikke blitt særlig vektlagt, tror Kallestad.

Søvnproblemer er en stor risikofaktor for å utvikle depresjon

Søvnforsker Håvard Kallestad

– Holdningen har vært litt sånn: Det er klart du ikke får sove, så deprimert som du er. Da blir gjerne den videre tanken at hvis vi behandler depresjonen, så vil søvnproblemene gå over av seg selv.

Internasjonal forskning har nå sådd tvil om det virkelig er slik, for det viser seg at mellom 40 og 70 prosent av pasientene som blir behandlet friske fra depresjon fortsatt har store problemer med søvnen.

– Antakelsen om at det går over av seg selv stemmer altså ikke, sier Kallestad.

– Derimot ser vi at når man gir behandling for søvnproblemene, får man effekt også på psykiske lidelser som depresjon, vrangforestillinger og posttraumatisk stresssyndrom.

LES: Søvnforstyrrelser kan gi psykiske problemer

Ny diagnosemanual

Kallestad sier endringen i synet på søvnproblemer fra noe som er en følge av sykdom til noe som går parallellt med andre diagnoser, har kommet for fullt.

– I den nye diagnosemanualen DSM-5 har man gått bort fra å skille mellom de som "bare" er søvnløse, og de som har søvnproblemer som følge av en annen psykisk lidelse. Det nye er at hvis problemene har en viss hyppighet og varighet skal man alltid diagnostisere det, uavhengig av hvilke andre lidelser pasienten har.

LES: Asperger syndrom forsvinner fra diagnosemanual

Ifølge Kallestad er dette en helt annerledes måte å se på søvn og psykiske lidelser på.

Søvnløshet er en psykisk lidelse. Men det er også et symptom på 19 andre, ulike psykiatriske diagnoser.

Søvnforsker Håvard Kallestad

– Det er vanskelig å vite hva som er årsak og hva som er virkning. Men vi ser at søvnproblemer ofte går forut for oppstart av depresjon, for eksempel. Og spesielt hos de med bipolar lidelse vet vi at endringer i søvnmønsteret ofte er et varsel om at noe er i ferd med å skje, sier søvnforskeren.

Selv heller han til at søvnproblemer faktisk kan være årsak til psykiske lidelser.

– Jeg synes jeg ser dette. Men hadde du spurt en annen, ville svaret kanskje vært et annet.

Søvn mot vrangforestillinger

Et forskningsmiljø i Oxford, England har gjort en spennende pilotstudie hvor de ga søvnbehandling til mennesker med schizofreni.

– De foreløpige dataene viser at omfanget og alvorlighetsgraden av vrangforestillinger sank betraktelig, bare fordi de fikk hjelp med søvnproblemene sine, sier Kallestad.

LES: – Søvnbehandling kan bedre symptomer hos schizofrene

Selv har han vært med på å starte opp en studie ved St. Olavs Hospital hvor de ønsker å undersøke effekten av å gi ikke-medikamentell søvnbehandling* til mennesker som har bipolar lidelse.

*Se faktaboks til høyre i artikkelen

– En av våre samarbeidspartnere på Berkley har gjort en studie på bipolare pasienter som virker veldig lovende. De har påvist at søvnbehandling hjelper på stemningssvingningene.

Søvnløshet. Illustrasjonsfoto.

– Alle som har jobbet med psykiske lidelser en stund har sett at søvnproblemer er utrolig vanlig, sier psykolog og søvnforsker Håvard Kallestad.

Foto: Erwin Wodicka / Colourbox

Søvn viktig for å regulere følelser

I et forsøk ved Stanford University fikk alle pasienter som var deprimerte behandling med antidepressiva. Halvparten fikk i tillegg behandling mot søvnløshet. Av disse ble dobbelt så mange friske av depresjonen, som blant de som bare fikk antidepressiva.

Det har også kommet en annen type forskning på sammenhengen mellom søvn og psykiske lidelser de siste årene.

– Spørsmålet blir: Hva er mekanismene? En ting er at man sover lite, men hva er det med det å sove lite som påvirker psyken vår?

Det er et samspill mellom søvnlidelser og psykiske lidelser

Søvnforsker Håvard Kallestad

Dette har man ifølge Kallestad begynt å utforske mer.

– Blant annet har man funnet ut at ved å ta fra friske mennesker søvn, blir deres evne til å regulere følelser betraktelig dårligere. Og ustabilitet er noe som ligger i mange psykiske lidelser.

– Det ser ut til at hvis man får for lite REM-søvn, så synker vår evne til å gjenkjenne andre mennesker sine følelser.

LES: – Vi sover for å rense hjernen vår

Du kan bli med på søvnstudie

Kallestad har holdt på i mange år med behandling av søvnløshet, blant annet på en søvnklinikk i Trondheim. Har har også undervist i søvnproblemer for folk som jobber i psykisk helsevern.

Nå har Kallestad og Søvnklinikken på avdeling Østmarka ved St. Olavs Hospital i Trondheim altså startet en studie med søvnbehandling til pasienter med bipolar lidelse .

– Studien er todelt. Først gjør vi en grundig undersøkelse av pasientens søvnmønster. Deretter tilbyr vi behandling. Enten umiddelbart, eller etter seks måneder, sier Kallestad.

Han oppfordrer folk som har bipolar lidelse og søvnproblemer i Trondheims-regionen til å melde seg på studien ved å gå inn på nettsiden ntnu.no/sleep-bp.

– I vår studie får alle medisiner og annen behandling for sin bipolare lidelse, i tillegg til ikke-medikamentell søvnbehandling*, forsikrer han.

LES: – Søvnforstyrrelser kan være årsak til psykiske lidelser

Østmarka

På søvnklinikken på Østmarka i Trondheim behandler de mennesker som sliter med kronisk søvnløshet.

Foto: Håvard Kallestad