Søppelfyllingene forsvinner

De gammeldagse søppelfyllingene er snart historie. Nå sorteres, gjenvinnes eller brennes alt søppel.

Søppelfylling

Dette blir et mindre og mindre vanlig syn. Nå gjenvinnes alt utenom asbest. I hvert fall i Namdalen i Nord-Trøndelag.

Foto: Rainer Prang / NRK

De fleste forbinder vel ordet søppelfylling med måker, kråker og ravner sirklende over illeluktende områder hvor store maskiner tråkker avfallet vårt ned i naturen. Men nå er det slutt på å behandle avfallet på denne måten.

– Det har vært en utrolig utvikling de siste årene, og nå blir ingenting deponert lenger. Det kom et deponiforbud 2009 som sier at det ikke er lov til å deponere organisk materiale, og det meste av det vi behandler er nettopp organisk, sier driftsleder ved Midtre Namdal Avfallsselskap, Trond Bjørnes.

Trond Bjørnes

Driftsleder Trond Bjørnes har mer enn nok å gjøre selv om søppelhåndteringen blir lagt om.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Måker på søppelfylling

Det blir stadig mindre å finne for måkene på søppelfyllingene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Han forteller at mesteparten av søppelet nå blir brent til energigjenvinning, mens plastikk, papir og papp går til materialgjenvinning.

Først ute med å legge ned

Midtre Namdal Avfallsselskap i Nord-Trøndelag har nå lagt ned sitt deponi, men det finnes fremdeles søppelfyllinger i Trøndelag.

– Det er foreløpig bare vi som har lagt ned, men du får ikke deponert noe annet enn ikke-organisk materiale på deponiene som er igjen. Det vil si asbest, gips, stein og betongvarer, sier Bjørnes.

Under dekkmassene på den gamle fyllinga på Stormyra ligger søppel fra 1980.

– Er det ingen fare for at det råtner opp og renner ut i elva Namsen, som renner like ved?

– Nei. Søppelet ligger i et basseng med membran, og all væske fra deponiet blir samlet opp og renset.

Reglene sier at søppelet skal passes på i 30 år. Da skal det renses og metangassen samles opp og brennes.

LES: Ny teknologi gjør sortering i hjemmet unødvendig

– Bedre for miljøet å kjøre ut søppelet

Dette skjer med søppelet fra Namdalen:

  • Asbestholdig materiale blir kjørt til Mosjøen for lagring
  • Restavfallet blir brent i Trondheim, hvor energien blir til varme i bygg
  • Matavfallet kjøres til Verdal hvor det blir til gjødsel og biogass
  • Hageavfall blir kompostert i Grong i Nord-Trøndelag
  • Hardplast og kartong blir gjenvunnet i Sverige
  • Papir blir til nytt papir på Skogn i Nord-Trøndelag
  • Alt av trevirke går til biovarme i Östersund
  • Impregnert treverk blir spesialbehandlet i Oslo

17.000 tonn avfall kjøres årlig ut fra avfallsselskapet i Namdalen. Alt blir tatt hånd om, og man trenger ingen gammeldags søppelplass lenger.

Det blir mye kjøring, men ifølge Bjørnes utgjør dette lite i miljøregnskapet i forhold til CO2-utslippet ved søppelbrenning på stedet.

LES: Aksjon mot ulovlig søppeldumping

Legger ned fyllinga – utvider mottaket

En gammel bod merket «Farlig avfall» og full av malings- og spraybokser er også snart historie.

– Nå skal alt av farlig avfall tas imot av personalet, så det blir fremdeles bli mye å gjøre her. Faktisk vil vi utvide virksomheten ved avfallsmottaket. Folk må jo fremdeles få komme og kvitte seg med saker og ting.

– Det ser i hvert fall ikke ut til at folk kaster mindre søppel, ler driftslederen.

LES: 36.000 tonn søppel går i havet årlig