NRK Meny
Normal

Søppelfyllingene forsvinner

De gammeldagse søppelfyllingene er snart historie. Nå sorteres, gjenvinnes eller brennes alt søppel.

Søppelfylling

Dette blir et mindre og mindre vanlig syn. Nå gjenvinnes alt utenom asbest. I hvert fall i Namdalen i Nord-Trøndelag.

Foto: Rainer Prang / NRK

De fleste forbinder vel ordet søppelfylling med måker, kråker og ravner sirklende over illeluktende områder hvor store maskiner tråkker avfallet vårt ned i naturen. Men nå er det slutt på å behandle avfallet på denne måten.

– Det har vært en utrolig utvikling de siste årene, og nå blir ingenting deponert lenger. Det kom et deponiforbud 2009 som sier at det ikke er lov til å deponere organisk materiale, og det meste av det vi behandler er nettopp organisk, sier driftsleder ved Midtre Namdal Avfallsselskap, Trond Bjørnes.

Trond Bjørnes

Driftsleder Trond Bjørnes har mer enn nok å gjøre selv om søppelhåndteringen blir lagt om.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Måker på søppelfylling

Det blir stadig mindre å finne for måkene på søppelfyllingene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Han forteller at mesteparten av søppelet nå blir brent til energigjenvinning, mens plastikk, papir og papp går til materialgjenvinning.

Først ute med å legge ned

Midtre Namdal Avfallsselskap i Nord-Trøndelag har nå lagt ned sitt deponi, men det finnes fremdeles søppelfyllinger i Trøndelag.

– Det er foreløpig bare vi som har lagt ned, men du får ikke deponert noe annet enn ikke-organisk materiale på deponiene som er igjen. Det vil si asbest, gips, stein og betongvarer, sier Bjørnes.

Under dekkmassene på den gamle fyllinga på Stormyra ligger søppel fra 1980.

– Er det ingen fare for at det råtner opp og renner ut i elva Namsen, som renner like ved?

– Nei. Søppelet ligger i et basseng med membran, og all væske fra deponiet blir samlet opp og renset.

Reglene sier at søppelet skal passes på i 30 år. Da skal det renses og metangassen samles opp og brennes.

LES: Ny teknologi gjør sortering i hjemmet unødvendig

– Bedre for miljøet å kjøre ut søppelet

Dette skjer med søppelet fra Namdalen:

  • Asbestholdig materiale blir kjørt til Mosjøen for lagring
  • Restavfallet blir brent i Trondheim, hvor energien blir til varme i bygg
  • Matavfallet kjøres til Verdal hvor det blir til gjødsel og biogass
  • Hageavfall blir kompostert i Grong i Nord-Trøndelag
  • Hardplast og kartong blir gjenvunnet i Sverige
  • Papir blir til nytt papir på Skogn i Nord-Trøndelag
  • Alt av trevirke går til biovarme i Östersund
  • Impregnert treverk blir spesialbehandlet i Oslo

17.000 tonn avfall kjøres årlig ut fra avfallsselskapet i Namdalen. Alt blir tatt hånd om, og man trenger ingen gammeldags søppelplass lenger.

Det blir mye kjøring, men ifølge Bjørnes utgjør dette lite i miljøregnskapet i forhold til CO2-utslippet ved søppelbrenning på stedet.

LES: Aksjon mot ulovlig søppeldumping

Legger ned fyllinga – utvider mottaket

En gammel bod merket «Farlig avfall» og full av malings- og spraybokser er også snart historie.

– Nå skal alt av farlig avfall tas imot av personalet, så det blir fremdeles bli mye å gjøre her. Faktisk vil vi utvide virksomheten ved avfallsmottaket. Folk må jo fremdeles få komme og kvitte seg med saker og ting.

– Det ser i hvert fall ikke ut til at folk kaster mindre søppel, ler driftslederen.

LES: 36.000 tonn søppel går i havet årlig

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal
Femte året med spel i år