Slutt på laksefiske?

Det kan bli slutt på laksefiske, i alle fall slik det har foregått fram til og med i år.

Mikael fisker laks
Foto: Ellinor Hansen / NRK

Slutt på laksefiske? Av hensyn til villaks-stammen må det fiskes opp mindre laks i framtida.

Direktoratet for naturforvaltning vil begrense laksefisket kraftig.

Ny fiskekultur

Firskeforvalter i Nord-Trøndelag Anton Rikstad, sier det nye prinsippet vil bli at det ikke kan åpnes for vanlig laksefiske, før man er sikker på at det er nok gytefisk i elva.

-Men hvis vi har valget mellom "fang og slipp" eller full stopp i fisket, så er ikke valget så vanskelig, sier Rikstad. Da blir det "fang og slipp".

-Og hvis det går den veien, blir det utrolig viktig at fisken behandles skånsomt om den skal settes tilbake i elva.

Går i mot

Rådet for dyreetikk anbefaler ikke å innføre "fang og slipp"som et virkemiddel i norsk lakseforvaltning.

 -Dette blir en lek på fiskens bekostning, sier sekretær i rådet Cecilie M. Mejdell.

-Fisken er et dyr som har evne til å reagere med stress, og den blir svært utmattet av fiskeprosessen. Og sannsynligvis kan den føle både smerte og frykt, sier Mejdell.

Hvordan blir det?

Kong Harald skal fiske laks i Bjøra i pinsen.

Kong Harald fisker laks i Bjøra

Ennå kan ingen sikkert si hvordan laksefisket vil bli framover, men store endringer kan føre til at både kjente og mindre kjente laksefiskere som bruker å dukke opp, kan bli borte.