Se video: Slik kjenner du igjen bjørnebæsj

Myndighetene oppfordrer nordmenn til å samle opp og sende inn bjørneekskrementer, men hvordan skal du skille den ene lorten fra den andre?

Bjørnebæsj, bjørneskit

Bjørnebæsj om høsten har ofte rester av bær og lyng i seg. Den er luktfri, så lenge bjørnen ikke har spist kjøtt.

Foto: Jonas Kindberg / Rovdata

Statens naturoppsyn (SNO) bruker DNA-analyser av ekskrementer og hår for å overvåke brunbjørnen i Norge og Sverige. Dette er det åttende året turgåere, bærplukkere, jegere og andre som ferdes i naturen blir oppfordret til å bidra.

– Det er lettest å finne bjørneskit nå på høsten. Før den går i hi i november, spiser bjørnen så mye den kan og etterlater seg derfor store mengder ekskrementer, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg til NRK.

Jonas Kindberg

Leder i Rovdata Jonas Kindberg vil at jegere og andre sender inn prøver av bjørnebæsj.

Foto: Fredrik Widemo / Rovdata

Han understreker viktigheten av publikums engasjement og er veldig opptatt av at folk fortsetter med innsamlingen.

Laget instruksjonsvideoer

Vi oppfordres altså til å plukke opp hår og skit fra bjørnen og levere prøven til nærmeste rovviltkontakt i SNO. Men hvordan vet du at det er bjørnebæsj du kommer over? Jo, den er mørk i fargen og inneholder ufordøyde rester av bær, planter eller barnåler fra maurtuer.

Rovdata, som har ansvaret for formidling og drift av overvåkingsprogrammet for rovvilt, har laget en video for å hjelpe deg på vei:

– Ikke ta på bæsjen

Når du nå vet det er bjørnebæsj du har foran deg, bruker du en ren plastpose til å ta opp en bit. Det er viktig at du ikke tar direkte på prøven; den må bare inneholde bjørnens DNA:

Merk posen med ditt navn og adresse, dato og funnsted. Har du en GPS-referanse er det veldig fint.

Hvis du ikke får levert prøven til en rovviltkontakt med en gang, bør prøven fryses ned.

Får flest fra fylker som grenser til Sverige

I laboratoriet blir DNA trukket ut og renset fra ekskrementprøven, og man kan finne bjørnens kjønn og dens unike genetiske fingeravtrykk.

Bjørn

SNO vil også gjerne ha hårprøver fra bjørn. Det samles i konvolutter, og skal ikke fryses.

Foto: Arne Nævra / Scanpix

Jonas Kindberg i Rovdata sier SNO får flest prøver fra Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark.

– Dette er fylker som er koblet til de større områdene med bjørn i Sverige.

Selv om det kan finnes individer som ikke blir registrert samt at det kan bli registrert bjørner som holder mest til i Sverige, mener Kindberg at antallet de kommer frem til stemmer godt med virkeligheten.

LES: Her løper bjørnen gjennom hyttefeltet

Fødes færre bjørner

DNA-analyser viser at det var minst 128 bjørner i Norge i fjor. Dette er det neste laveste antall bjørner som er påvist siden 2009.

Stortinget har satt bestandsmålet for bjørn på 13 årlige ungekull, men i 2015 ble det født bare seks ungekull.

Mandag ble det kjent at det er felt åtte bjørner i Norge hittil i år. Bare en av dem var en såkalt lisensfelling, de øvrige ble felt etter vedtak om skadefelling. Disse sju ble skutt utenfor forvaltningsområdene for bjørn.

Dividalen

Bjørnens avføring kan ha ulik farge, etter hva den har spist. Her er funn fra Dividalen i Troms.

Foto: Linda Pedersen / NRK