Slåssing utenfor Folkebiblioteket

Politiet har avbrutt et møte på Folkebibliotket i Trondheim på grunn av slåssing og ordensforstyrrelse. Møtet handlet om tater/romaniutvalgets rapport. Flere politipatruljer har rykka ut til stedet.