Slåssing ved Folkebiblioteket

  • Slåssing utenfor Folkebiblioteket

    Politiet har avbrutt et møte på Folkebibliotket i Trondheim på grunn av slåssing og ordensforstyrrelse. Møtet handlet om tater/romaniutvalgets rapport. Flere politipatruljer har rykka ut til stedet.