Skjebnedøgn for Norske Skogs eksistens

Natt til lørdag utløper Norske skog sin frist for å betale renter på milliardgjelden sin.

Norske Skog på Fiborgtangen i Skogn

Fabrikken i Skogn i Nord-Trøndelag går bra, men framtiden for moderselskapet er svært usikker.

Foto: Hans H. Bjørstad

Kreditorene er fremdeles i forhandlinger, og natt til lørdag løper nok en frist ut for Norske Skog.

– Kreditorene kan komme fram til en løsning seg i mellom, men det er heller ikke sikkert. Norske Skog har fått utsatt frister før, og det kan skje igjen. Dette er tidkrevende, sier Hallvard Norum som er politisk og økonomisk journalist i NRK.

Satser penger på at Norske Skog går under

– Stor sannsynlighet

Christen Sveaas

Christen Sveaas er den største aksjonæren i Norske Skog.

Foto: Eivind Marcelino
Erna Solberg under åpning av Flesland

Statsministeren har uttrykt bekymring.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Han tror sannsynligheten for videre drift på Skogn i Nord-Trøndelag er stor.

– Heldigvis for de ansatte på Skogn så går driften ved fabrikken med overskudd. Om morselskapet skulle gå konkurs, kan de likevel fortsette der. Det er gode økonomiske argumenter for å fortsette drifta, sier Norum.

Han peker blant annet på at det vil være ulønnsomt, også for kreditorene, om drifta på Skogn skal stoppes for å eventuelt tas opp ved et senere tidspunkt. Det koster mye penger å stoppe for så å starte igjen.

Norske Skog-sjef: – Fortsatt nokså store sprik

Ny investor

For noen dager siden ble det kjent at investor Christen Sveaas har kjøpt 24 millioner aksjer i Norske Skog. Dermed er selskapet Kistefoss AS den største aksjonæren i papirprodusenten.

– Sveaas selv har ikke uttalt så mye etter kjøpet, så det er mange spekulasjoner. Han kan ha ulik motivasjon. Både kort- og langsiktige, sier Norum.

Når kreditorene forhandler så lenge som de nå gjør, er en av grunnene til dette at de har ulik grad av pantesikkerhet i lånene til Norske Skog. Ved en konkurs står de da i ulike plasser i køen for å få penger. Derfor er dette nøysomt arbeid, forklarer økonomijournalisten.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte i begynnelsen av august til Dagens Næringsliv at hun er bekymret for situasjonen for gjeldstyngede Norske Skog og vil vurdere om det er mulig å gripe inn, men uten at hun ga noen konkrete løfter.

Staten må kjøpe hele Norske Skog for å unngå EØS-regler