Hopp til innhold

Skilsmissebarn får ikke bestemme bosted

Barn over 12 år har liten innflytelse på hvor de skal bo når mor og far skiller lag, selv om Barneloven sier at det skal legges stor vekt på hva barnet selv mener.

Skilsmisse

Ett av fire barn bor ikke sammen med begge foreldre. Og selv barn over 12 år har liten innflytelse på hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen.

Foto: colourbox.com

Dette er hovedfunnet i en fersk studie utført av Sintef og NTNU Samfunnsforskning, på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

– Bare ett av tre barn over 12 år har stor innflytelse på hvor de skal bo når mor og far skiller lag. Dette er i strid med Barneloven, sier forskningsleder ved Sintef Teknologi og samfunn Marian Ådnanes, som har ledet undersøkelsen.

Undersøkelsen er basert på Statistisk sentralbyrås intervju av 1773 foreldre som ikke bor sammen.

LES: "Skilsmisseuka" i NRK

50/50-barna har minst innflytelse

MArian Ådnanes

Marian Ådnanes har ledet undersøkelsen som er bestilt av barneministeren.

Foto: Privat

Ådnanes sier det er sannsynlig at det i realiteten er enda færre barn som har reell innflytelse på hvor de skal bo. De to partene vurderer barnets grad av innflytelse på bosted og samvær ulikt, noe som tyder på at foreldrenes tilfredshet med avtalen påvirker svarene.

De 25 prosentene som har en 50/50-ordning har i enda mindre grad blitt tatt med på råd enn gjennomsnittet. Det samme gjelder når det er mor som får omsorgen. Barna blir i størst grad tatt med på råd når det er far som får omsorgen, noe som gjelder 10 prosent av barna.

LES: Barnas råd til voksne som skilles

– Mange ville profittert på medbestemmelse

Undersøkelsen viser at barns innflytelse øker med alderen. De har også i stor grad fått være med på å bestemme når de skal være sammen med samværsforelderen – for de eldste barna gjelder dette hele 86 prosent.

Når samarbeidet mellom foreldrene er dårlig og konfliktnivået høyt har barnet imidlertid spesielt liten innflytelse på faktisk samvær.

– Konflikt og dårlig samarbeid er viktige risikofaktorer knyttet til barns velbefinnende etter foreldrenes samlivsbrudd. Derfor er det trolig disse barna som mest av alle ville ha profittert på mer medbestemmelse, sier Sintef-forskeren.

LES: 80 nye skilsmissebarn hver dag

Far og sønn

Barnet har større grad av innflytelse på bostedsvalg og samværsordning når det bor hos far enn hos mor.

Foto: colourbox.com

Ikke overrasket over funnene

Ådnanes sier hun ikke er så veldig overrasket over funnene.

– For noen år siden gjorde vi en evaluering av meklingsordningen for å se om barn ble inkludert i den prosessen, noe de ble i svært liten grad.

Forskerne har allerede presentert undersøkelsen for BLD, og skal tilbake til departementet den 21. april for å treffe statsråd Solveig Horne. Ifølge Ådnanes jobber også barneombudet aktivt med at barn skal bli hørt når foreldrene skiller lag.