Oddekalv skeptisk til mineralutvinning

Forskere tror Norge har funnet nok en gullgruve i mineralutvinning på Jan Mayen og Svalbard. Men miljøvernforbundets leder, Kurt Oddekalv, er skeptisk og frykter penger betyr mer enn miljøhensynet.

Kurt Oddekalv

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, er svært skeptisk til mineralutvinning på Jan Mayen og Svalbard

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Forskere på NTNU anslår at uoppdagede mineralressurser for over 1000 milliarder kroner kan ligge langs Atlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard.

Her finnes verdifulle mineraler som gull, sølv, kobber, kobolt og sink.

– Svært skeptisk, sier Kurt Oddekalv, som frykter at penger råder over miljøhensynet.

Bakgrunn for saken: – Norge kan sitte på en ny gullgruve

NTNU samarbeider med Statoil

I Norge er det NTNU, Statoil og det norske selskapet Nordic Ocean Resources AS som har gått sammen om forskningsprosjektet som har som mål å undersøke hva som finnes av havmineraler langs Atlanterhavsryggen.

– Dette er store verdier vi som nasjon må kartlegge ytterligere og få bekreftet eller avkreftet om vi faktisk rår over. Det kan være en gullgruve, sa førsteamanuensis Steinar Ellefmo ved NTNU til NRK i går.

Men leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, er ikke imponert over samarbeidet.

– Jeg er skeptisk til utvinning av mineraler i disse områdene. Det er noen av verdens mest sårbare miljøer det er snakk om og ingen vet i nærheten nok om dette området til at noe skal utvinnes her.

Visualisert havbunn

Kartlegginger av havbunnen gjort ved Statoils visualiseringslab i Trondheim viser områdene langs Atlanterhavsryggen som inneholder store mengder marine mineraler.

Foto: Grafikk: Bjørn Magnus Sæter, Statoil

– Penger viktigere enn naturen

Kurt Oddekalv har stått på barrikadene i mange år for Norges miljøhensyn. Nå frykter han penger igjen er viktigere enn naturen.

– I Norge har kapitalhensyn blitt viktigere enn miljøet. Dette er en tungt forurensende bransje, som kommer til å ødelegge veldig mye.

– Jeg vil ikke at noen rører disse områdene før det er forsket skikkelig på hva som befinner seg der. Vi må slutte å ødelegge naturen.

Området som kartlegges mellom Jan Mayen og Svalbard ligger innenfor norsk økonomisk sone.

Dersom verdiene faktisk finnes, kan det se ut som om Norge på nytt har trukket vinnerloddet.

– Jeg blir kjempeskeptisk når jeg hører om hvordan vi skal tjene penger på moder jord. Og at oljeindustrien blandet seg inn i dette, gjør det bare verre, sier Oddekalv.

– Skal utforskes mer

Steinar Ellefmo

Førsteamanuensis Steinar Ellefmo mener det er mulig å utvinne mineralverdiene på havbunnen.

Foto: Gøril Furu / NRK

Førsteamanuensis Steinar Ellefmo ved NTNU er enig med Oddekalv i at det må forskes mer på området før en eventuell mineralutvinning kan skje.

– Jeg er også av den oppfatning at det må kartlegges og undersøkes mer. Det er mange ubesvarte spørsmål.

Han mener likevel det kan være en stor gevinst i å forske mer på mineralutvinning.

– Vi har sett på ressurspotensialet. Det har vi nå tallfestet gjennom en forskningsbasert tilnærming, sier Ellefmo.

Men Oddekalvs utsagn om at penger styrer over miljøhensyn, mener Ellefmo blir feil.

– At NTNU bare tenker på penger faller på sin egen urimelighet. NTNU jobber vitenskapelig med et bredt spekter av problemstillinger, også miljø.

Positiv næringsminister

Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland (H)

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Næringsminister Monica Mæland sa til NRK i går at hun følger arbeidet som gjøres på havbunnen med stor interesse.

– Utnyttelse av mineralressursene til havs kan ha betydelig verdiskapingspotensial på sikt. Vi kan her trekke på etablert geologisk kompetanse som grunnlag for ny næringsvirksomhet, sier Mæland til NRK.

Oddekalv håper Mæland tenker seg godt om før hun bruker Jan Mayen.

– Jeg håper næringsministeren vår gjør en grundig undersøkelse før hun bestemmer for hva vi skal gjøre med denne forskningen.

Statoil svarer i en kort melding at dette er et mindre forprosjekt for å kartlegge status for kunnskap på området og vurdere behov for ny forskning og utvikling. Det har ikke vært prøvetaking eller lignende og Statoil har kun bidratt med vår kunnskap fra offshorevirksomhet, hovedsaklig innen visualisering og modellering av undergrunnen.

Forskere anslår at uoppdagede mineralressurser for over 1000 milliarder kroner kan ligge langs Atlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard.