Hopp til innhold

Sjekk dette hvis du vil unngå kø

Bor du i en av landets fire største byer, kan du nå sjekke trafikkflyten i sanntid, og unngå de verste køene på hovedfartsårene.

Reisetider

På kartet er strekningene grønne dersom det ikke er noen forsinkelser fra normal reisetid, gule dersom det er mer enn 15 prosent forsinkelse og røde dersom det er mer enn 50 prosent forsinkelse.

Foto: Skjerdump, Statens vegvesen

reisetider.no finner du nemlig oppdaterte oversikter over trafikkavviklingen på utvalgte strekninger i Trondheim, Bergen, Stavanger og i Oslo-området.

– Dette er like viktig for Vegvesenet som for publikum, sier leder for reisetidsprosjektet i Vegdirektoratet, Thor Gunnar Eskedal.

LES: Kø koster millioner hver dag

Bruker info fra Autopass-brikken

Systemet får oversikt over tettheten i trafikken ved at antenner langs veien registrerer Autopass-brikken i bilene. Informasjonen på reisetider.no oppdateres hvert 5. minutt.

– Er det mye kø kan det være en indikasjon på at vi må gjøre noe med veistrukturen eller kjørefeltsmønstrene. Informasjonen kan brukes til å planlegge veiutbygginga bedre, sier Eskedal.

Vegvesenet har målt reisetider siden 1990-tallet, men prosjektene med registrering av Autopass-brikke og publikumsløsningen begynte for fullt i 2010/2011.

– Trondheim var først ute med en forsøksstrekning hvor vi satte ut tre avlesningspunkter. Deretter har vi bygd det ut gradvis. Det tar også noe tid fra utbygging til vi kan publisere punktene på reisetid.no.

LES: Ber politikerne lytte mer til folk i kø

LES: Politikerne: – Glem køfritt rundt storbyene

E18 sør for Oslo står for tur

Tett trafikk over Danmarksplass
Foto: Åge Algerøy / NRK

Det kommer stadig nye punkter i Bergen og Stavanger, og etterhvert skal du kunne få oversikt over flere strekninger i de fire største byene, samt for E18.

– Vi håper å få på plass systemet på E18 fra Oslo og ned til grensen mot Aust-Agder i løpet av året, sier Eskedal.

I kartet ligger også trafikkmeldingene fra Vegtrafikksentralen. Dette oppdateres automatisk. Tjenesten viser imidlertid ikke reisetid i kollektivfelter.

Ifølge Eskedal viser en publikumsundersøkelse at mange synes tjenesten er veldig bra.

  • Sjekk også NRK Trafikk her

Trafikkdataen er tilgjengelig for alle

Eskedal understreker at de tar hensyn til personvernet i den tekniske løsningen, og at den er godkjent av Datatilsynet.

– Det er viktig for oss å påpeke at alle data blir kryptert, slik at ID-en på AutoPassbrikken aldri brukes videre i systemet på annen måte enn å matche mellom to punkter. Deretter blir ID-en fjernet.

Utstyret som trengs til trafikkregistreringen er kostbar, og det kreves stenging av veier for å sette opp avlesingspunktene.

– Vi vurderer å benytte Blåtann-teknologi istedet. Det er godt utprøvd i andre europeiske land. GPS-baserte løsninger er også en mulighet.

Vegvesenet gjør alle trafikkdata fritt tilgjengelig for andre, slik at det kan lages andre tjenester. Ciber har utviklet mobil-appen «iTrafikken» basert på sanntidsinformasjon på reisetider.no.

reisetider.no

Trondheim var først ute med denne typen trafikkregistrering.

Foto: Skjermdump reisetider.no

Her er strekningene:

Du velger selv i hvilken retning du ønsker å se reisetidene.

I Oslo kan du se forventet reisetid på følgende strekninger: Asker - Skøyen, Asker - Heiakrysset, Helsfyr - Jessheim, Helsfyr - Skedsmovollen, Helsfyr - Skøyen, Lysaker - Ryen via ring 3, Lysaker - Ryen via sentrum, Bjørvika - Tusenfryd og Ryen - Tusenfryd.

For Bergen ligger det oversikt over Arna - Danmarksplass, Nygårdstunnelen - Hopstunnelen, Nygårdstunnelen - Kolltveittunnelen, Birkelandskrysset - Loddefjord samt Nygårdstunnelen - Glasskartunnelen

I Trondheim kan du foreløpig sjekke E6-strekningene fra Klett til Studentersamfunnet og fra Sluppenrampene til Ranheim (Omkjøringsvegen). Du kan også velge å se reisetiden bare mellom Moholt og Ranheim.

I Stavanger er det trafikksituasjonen på veien mellom Tjensvoll og Bogafjell som registreres.

LES: Vil heller ha bompenger enn kø