Sjåfør tatt med promille

Ein bilførar er anmeldt for lågpromille, det vil seie promille under 0,5. Han blei stoppa då politiet heldt promillekontroll på fylkesveg 769 ved Skagakorsen i Nærøy. I alt 14 bilistar blei kontrollert.