Sinte på Fosen

Arbeiderpartiet i Leksvik og Rissa mener de to kommunene vil tape ti millioner kroner årlig i statlig støtte når de slår seg sammen til Indre Fosen kommune 1. januar 2018. Partiet viser til en kommuneproposisjon som forteller at kommunen skal beholde de samme tilskuddene de fikk som da de var to, men dette er ikke fulgt opp i neste års statsbudsjett.