Se dagens kortversjon av Midtnytt

Midtnytt i kortform