Samferdselsminister: – Sjåfører skal få flere døgnhvileplasser

Vogntogsjåfører har hver dag store problemer med å finne en plass å parkere om natta. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover en storstilt utbygging av døgnhvileplasser de neste årene. Lastebileierforbundet mener det går for sakte.

Vogntog på vegen

En lang dag på vegen. Mange sjåfører sliter med å finne et sted å stoppe for natta. Samferdselsministeren lover at det skal opprettes mange nye døgnhvileplasser langs vegene.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir Mo, mener at alt for få døgnhvileplasser bidrar til de mange bruddene på bestemmelsen om kjøre- og hviletid i år.

Landsomfattende kontroller viser at mange kjører for lenge uten å ta pålagte pauser og 900 langtransportsjåfører er anmeldt til politiet så langt i år.

  • Geir Mo i Norges Lastebileierforbund: Langtransportsjåfører må få døgnhvileplasser

Sjåfører er utålmodig

Ketil Solvik-Olsen åpner døgnhvileplass

Samferdselsminister åpner ny døgnhvileplass ved E6 i Fugleåsen i Ski kommune. Dette er en av åtte døgnhvileplasser som er åpnet i Norge i 2016.

Foto: Statens vegvesen

Døgnhvileplassen på Gråmyra i Levanger er en av 38 døgnhvileplasser i Norge.

Her har vogntogsjåfører tilgang på strøm, og det er både dusj og toalett.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) varsler en stor utbygging av nye døgnhvileplasser.

– Sjåfører trenger et sted å stoppe. Uthvilte sjåfører er trygge sjåfører. Døgnhvileplasser er svært, svært viktig for langtransportsjåførene, sier Solvik-Olsen.

Døgnhvileplass, Gråmyra i Levanger

Her har vogntogsjåfører tatt pause for natta på døgnhvileplass langs E6 i Levanger. På denne plassen har de også tilgang på dusj, toalett og strøm.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

50 nye døgnhvileplasser

I ei høring i høst foreslår Statens vegvesen 50 nye døgnhvile innen 2023. Deler du denne ambisjonen

– Det er en ambisjon jeg deler fullt og helt. Det er viktig at lastebilnæringa har gode steder å stoppe over hele landet. Da holder det ikke at sjåfører må kjøre en halvtime eller en time for å finne et trygt sted å stoppe for å ta hvilen sin, sier Solvik-Olsen.

Mener utbygging går for sakte

Norges Lastebileierforbund mener arbeidet for å få flere døgnhvileplasser ikke går fort nok. Administrerende direktør, Geir Moe, sier Stortinget allerede i 2013 vedtok å opprette 80 plasser fram til 2023 i Nasjonal Transportplan.

Geir A. Mo

Direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir Mo, mener det haster med å få flere døgnhvileplasser. Også for å stoppe mange brudd på bestemmelsen om kjøre- og hviletid.

Foto: NRK

– Det er ikke satt av midler i budsjettet for 2017. Da ser det ut til at vi får en utbyggingspause. Det trenger vi ikke. Vi har så store problemer med brudd på bestemmelsene om kjøre og hviletid, og noe henger sammen med at det ikke er egnet plasser å hvile. Vi trenger langt flere døgnhvileplasser og vi trenger det nå. Norge henger sørgelig etter på dette området, sier Mo.

Tar ikke nok pauser

Etter kontroller så langt i år har 500 vogntogsjåfører fått midlertidig kjøreforbud fordi de ikke hvilte nok. Nesten 900 vogntogsjåfører er anmeldt til politiet fordi de har kjørt i for mange timer uten å ta nok pålagte pauser, viser tall fra Vegdirektoratet.

– Det er trist at så mange blir tatt. Dette handler om trafikksikkerhet og en skal forholde seg til de regler som er. Vi kommer til å opprettholde et høyt kontrollnivå. Samtidig skal det bli enda flere steder der sjåfører kan hvile, lover samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kontroll vogntog

Mange kontroller av vogntogsjåfører. Så langt i år er 881 vogntogsjåfører anmeldt til politiet fordi de ikke tar nok pauser.

Foto: Eivind Aabakken