NRK Meny
Normal

Yrkessjåfører krever flere hvileplasser

881 vogntogsjåfører er anmeldt til politiet i år fordi de ikke hviler nok og tar pålagte pauser. Sjåfører mener at det ikke er nok hvileplasser langs veiene.

Langs E6 i Trøndelag står et vogntog parkert i ei busslomme

Her står et vogntog parkert for natten i en busslomme langs E6. Mange sjåfører sliter med å finne et bra sted å stå for natta.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Leiv Sand på døgnhvileplassen på Gråmyra i Levanger

Leiv Sand på døgnhvileplassen på Gråmyra i Levanger

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Det er sent på kvelden og langs E6 i Trøndelag står et vogntog parkert i ei busslomme mens biler passerer like ved. Vogntogsjåføren måtte parkere på ei busslomme denne natta. Her er det heller ikke tilgang til toalett.

– Vi står i busslommer i 11 timer hvis vi ikke finner noe annet, forteller Leiv Sand som er deleier og sjåfør for Leiv Sand Transport.

881 vogntogsjåfører er anmeldt til politiet i år fordi de ikke hviler nok og tar pålagte pauser på norske veier, viser tall fra Vegdirektoratet. Yrkessjåførene får i dag bøter om de ikke hviler nok, men mange sjåfører sliter med å finne et sted å stå om natta.

Ikke satt av penger

På døgnhvileplassen på Gråmyra i Levanger står flere vogntog parkert. Dette er en av 38 døgnhvileplassene i Norge.

– Det er ikke nok med tanke på kjøre- og hviletider som vi må overholde. Vi sliter med å finne parkeringsplasser, og spesielt om vinteren. Da er det ikke alle plassene som blir brøytet, sier vogntogsjåfør Øystein Berg.

Både Norges Lastebileierforbund og vogntogsjåfører etterlyser flere plasser der de kan parkere i lengre perioder – spesielt om natta.

I ei høring foreslår Statens vegvesen 50 nye døgnhvileplasser i Norge innen 2023, men det er ikke satt av penger i statsbudsjettet for neste år.

– Det haster veldig. Vi har problemet daglig, at vi ikke har noen steder å stoppe. Du føler deg nesten som en tyv. En del bedrifter stenger av parkeringsplasser med bommer fordi de ikke tør å ha det åpent, sier Leiv Sand.

Flere vogntog på døgnhvileplassen på Gråmyra i Levanger

Flere vogntog på døgnhvileplassen på Gråmyra i Levanger.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kan få store bøter

På døgnhvileplassen på Gråmyra har vogntogsjåførene tilbud om toalett og dusj.

– Det er godt å komme til et sted der det finnes et tilbud. Hviletidene er strenge og bøtene starter vel på 6000 kroner og oppover. Holder vi ikke dem, får vi svi, sier sjåfør Dag André Jensen.

Den danske sjåføren Karsten Jørgensen har kjørt i ti timer og skal være på døgnhvileplassen i natt. Det er ikke lett å finne slike plasser på norske veier, som også har tilgang på strøm.

– Det er veldig få steder som dette, sier Jørgensen.