Saktegående tog pga. solslyng

Bane NOR reduserer hastigheten mellom Fåberg og Dombås på Dovrebanen, og mellom Singsås og Støren på Rørosbanen. Grunnen er stor fare for solslyng og stor skogbrannfare. Dette fører til forsinkelser, men er nødvendige av hensyn til sikkerheten.

Solslyng på toglinje
Foto: Ulf Erik Hansen / NRK