Rydder trafikkfarlige kryss

Trondheim bydrift må tvangsrydde i private hager for å gjøre kryss mer trafikksikre.

Trondheim bydrift rydder veibuskas
Foto: Morten Karlsen / NRK

Trondheim bydrift rydder nå i private hager i byen for å gjøre vegene mer trafikksikre.

Trondheim bydrift rydder sykkelsti på Skovgård

Overgrodde gangstier ryddes av Trondheim kommune.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Mange steder vokser buskas og trær helt inntil kryss og gjør sikten dårlig for både bilister og syklister.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier det er bra at kommunen tar ansvar når hageeierne ikke gjør det.

- Det er kjempebra. Det med dårlig sikt er et problem, både for myke trafikanter og bilister, sier Johansen.

Hageeiere ikke ansvarlige nok

Motorsaga går varm langsetter sykkelstien i Skovgårdkrysset på Jakobsli i Trondheim. Det er bare et av flere steder i Trondheim som nå renskes for buskas og trær.

Trondheim bydrift kutter buskas ved kryss
Foto: Morten Karlsen / NRK

- Det er for å bedre siktlinjene, det er jo temmelig gjenvokst, så myke trafikanter vises ikke så godt, sier Stig Brurok i Trondheim bydrift.

Kanskje skyldes det sløvhet, kanskje uvitenhet - men det er altså hageeiere langs gang- og sykkelveier som har ansvaret for at busker ikke skal henge utover offentlig grunn. Men de færreste er seg sitt ansvar bevisst.

- Vi har lagt ut et beskjæringsvarsel, det skal klippes i en fire-meters høyde fra eiendom. Når vi nå tvangsklipper legger vi igjen hageavfallet på eiendommen til eierne, sier Brurok, og legger til at det ikke like populært hos alle.

- Uoversiktlig


Syklist Tonje Gjeving mener det absolutt er nødvendig med litt opprydding langs veiene.

- Det er veldig bra, det trengs absolutt. Jeg har tre barn som farter mye gatelangs og jeg er ikke helt trygg, så det er bra det kuttes, sier Gjeving.

Trondheim bydrift rydder kryss for trær og buskas

Langt bedre sikt for både myke og harde trafikanter etter at hagen er renska for buskas.

Foto: Morten Karlsen / NRK