Opptil 20 pågrepet i dopingnettverk

Nærmere 20 personer er så langt pågrepet i en dopingsak med utspring i Trondheim. Politiet mener det dreier seg om organisert kriminalitet.

I dag fremstilles en mann i midten av 30-årene for varetekt

I dag skal den siste som er pågrepet i Sør-Trøndelag for varetektsfengsling.

Foto: Torjus Kleiven Kandal

Mandag ble den foreløpig siste av de pågrepne i Sør-Trøndelag fremstilt for varetektsfengsling.

Han er sikta for befatning med dopingmidler, og organisert kriminalitet.

– Han har erkjent delvis straffskyld, og varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøkskontroll. To av disse i fullstendig isolasjon, sier politiadvokat Bente Bøklepp til NRK.

Seks personer i hennes distrikt ble før helgen fremstilt for fengsling.

En av dem ble løslatt, men politiet anket denne avgjørelsen.

Dermed ble han sittende fengslet over helgen, inntil Frostating langmannsrett i dag skal ta stilling til om han skal varetektsfengsles.

Hittil har politiet ønsket å varetektsfengsle totalt sju personer i Sør-Trøndelag i forbindelse med dopingnettverket.

Organisert gruppe

De pågrepne er siktet for grov dopingkriminalitet, som omfatter ulovlig innførsel, oppbevaring og salg.

Strafferammen er på inntil seks års fengsel.

– Det dreier seg om omsetning av dopingmidler via et lukket nettsamfunn, forteller Bøklepp.

Felles for alle som er siktet i Sør-Trøndelag er at siktelsen inkluderer den såkalte mafiaparagrafen, straffelovens bestemmelse om handlinger som regnes som en del av virksomheten til en organisert kriminell gruppe.

– At vi tar med denne paragrafen, sier noe om hvordan vi mener denne virksomheten er drevet, legger Bøklepp til.

Paragrafen innebærer en skjerpelse av maksstraffen på inntil fem år.

Mange etater involvert

Hun opplyser at flere andre politidistrikter er med på opprullingen av saken, og at opp mot 20 personer er pågrepet så langt.

– Jeg har ikke hatt tid til å samle inn det nøyaktige antallet fra alle distriktene, men litt rask hoderegning gir et tall mellom 15 og 20. Med høyde for at noen ikke er kommet med i overslaget, kan jeg foreløpig ikke si noe mer spesifikt enn opp mot 20, forklarer politiadvokaten.

I tillegg til minst fire politidistrikter, har også Økokrim, Kripos, tollvesenet og Skatteetaten bidratt i saken, hvor det er beslaglagt både dopingmidler og penger.

– Av hensyn til etterforskningen som fortsatt pågår, kan jeg ikke gå noe nærmere inn på detaljene i beslaget eller hvordan vi har jobbet i denne saken, sier Bøklepp.

Hun utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser etter hvert.

NRK/NTB