Hopp til innhold

Risikerer tre år i fengsel for sanking av måkeegg

I mange år har Ståle Anderssen sanket egg fra fiskemåken på Tautra. Det han ikke visste var at måkearten ble fredet i 2012. Tirsdag starter rettssaken mot ham i Inntrøndelag tingrett.

Fiskemåser på Tautra

Fiskemåken er på listen over rødlistede arter. Arten ble fredet i 2012, og det er derfor ikke lov å sanke egg fra arten.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Når man driver en aktivitet, som eggsanking i dette tilfellet, er det en åpenbar plikt å avklare om man har lov til det før man setter i gang, sier politiadvokat Amund Sand.

I mange år, og før det ble ulovlig, har innehaveren av Klostergården på Tautra, Ståle Anderssen, sanket egg fra fiskemåken.

I 2012 ble arten derimot fredet og eggsankingen ulovlig. Det var han ikke klar over, men det burde han ha vært, sier Sand.

– Det finnes en sentral forskrift som omhandler dette og som vedtas for femårsperioder av gangen. Forskriften er et sentralt dokument for enhver som driver jakt, fangst eller sanking av egg.

Tautra

Øya Tautra ligger i Trondheimsfjorden og tilhører Frosta kommune. Øya er kjent som et verdifullt naturområde, og er rasteplass for ande- og vadefugler i trekktiden og en viktig hekkeplass for ærfugl, hettemåke og fiskemåke.

Foto: Rita Kleven / NRK

Mener Fylkesmannen var klar over eggsankinga

Tirsdag starter rettssaken mot Anderssen i Inntrøndelag Tingrett, hvor Sand er aktor. Saken ble anmeldt av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen for brudd på naturmangfoldsloven, etter at et viltkamera fanget opp Anderssen og hans ansatte i åkeren på hans egen eiendom.

Amund Sand, politiadvokat

Politiadvokat Amund Sand er aktor i saken mot Ståle Anderssen. Rettssaken starter i Inntrøndelag tingrett tirsdag.

Foto: Ole Jørgen Finnes / NRK

Anderssen forteller til NRK at Fylkesmannens miljøvernavdeling var klar over at han sanket egg, og at han til og med har servert dem måkeegg når de har besøkt fuglereservatet på Tautra.

Han forstår ikke hvorfor miljøstyremaktene ikke informerte ham om fredningsbestemmelsene da de kom. Politiadvokat Sand forstår innvendingen, men er ikke enig.

– Det er opp til den enkelte som driver en aktivitet å undersøke om aktiviteten er innenfor lovreguleringa av miljøet, som på Tautra er mangfoldig, sier Sand.

Øya Tautra i Trondheimsfjorden er kjent som et verdifullt naturområde, med et rikt fugleliv. Anderssen mener selv det har blitt mer fiskemåke på eiendommen etter at han begynte med systematisk sanking.

– Hadde det ikke vært rimelig at han hadde fått beskjed, når de visste at han hadde sanket måkeegg lovlig i flere år?

– Sånn som vi ser det er det fremdeles den som sanker egg sitt ansvar å undersøke lovligheten av det, sier politiadvokaten.

Fiskemåser på Tautra

Ståle Anderssen mener det har blitt mer fiskemåke på Tautra etter at han begynte med systematisk sanking.

Foto: Rita Kleven / NRK

Risikerer fengsel i tre år

Påtalemakten mener Anderssen har sanket mellom 3000 og 4000 fiskemåkeegg i perioden 2012-2015.

Anderssen sier til NRK at anmeldelsen og tiden etterpå har vært ei sterk påkjenning. Nå risikerer han å miste inntekt han kan ha hatt på måkeeggsalg på Klostergården, bot, og fengsel i inntil tre år.

– Det her dreier seg om en ganske omfattende sak der det er sanket et betydelig antall egg over et langt tidsrom av en art med vernestatus. Sånn sett er det en alvorlig sak og generelt så er straffenivået gjerne høyt på miljøretten sitt område, sier Sand.