– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg forestilt meg at sanking kunne bli forbudt

Aktor mener måkeeggsankingen til Ståle Anderssen var et grovt brudd på naturmangfoldsloven. Selv stiller tiltalte seg uforstående til forbudet.

Trond Peder Nilsen og Ståle Anderssen

Forsvarer Trond Peder Nilsen (t.v.) sammen med tiltalte Ståle Anderssen i Inntrøndelag tingrett.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

Tirsdag startet rettssaken mot innehaveren av Klostergården på Tautra, Ståle Anderssen, i Inntrøndelag Tingrett.

Anderssen er tiltalt etter å ha sanket inn mellom 3000 og 4000 egg fra den fredede fiskemåken i perioden 2012–2015 på Tautra.

– Dette er en grov overtredelse av naturmangfoldsloven, og det gir ei strafferamme på fengsel i inntil tre år, sier politiadvokat og aktor i saken, Amund Sand.

Erkjenner ikke straffskyld

Amund Sand

Politiadvokat Amund Sand er aktor i saken mot Ståle Anderssen.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

Anderssen mener han ikke kan straffes for det han gjort. Han visste ikke at fiskemåken ble fredet i 2012 og mener sankingen har bidratt til en levedyktig bestand.

– For meg virker helt bak mål at den er totalfredet, for det er veldig mye måke på eiendommen, forklarer Anderssen i retten.

Han forteller at sankingen har pågått i generasjoner, og at den systematiske forvaltningen har ført til større overlevelse blant måkeungene. Han beregner at det er fire ganger så mye av arten på Tautra nå, som for tjue år siden.

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg forestilt meg at sanking kunne bli forbudt, sier han, og legger til at Fylkesmannen jevnlig var på besøk på Tautra.

– De visste at jeg sanket egg. Jeg har til og med servert dem neslesuppe med måkeegg. De kunne jo ha fortalt om totalfredningen da de kom, sier Anderssen.

Det var seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Inge Hafstad, som skrev anmeldelsen. Han forteller at han visste Anderssen i utgangspunktet hadde rett til eggsanking, men ikke i hvor stor grad han brukte retten og ikke at han drev med det etter 2012.

Hafstad vet ikke hvordan fiskemåkebestanden på Tautra er nå, men mener eggsanking ikke virker positivt på den.

Fiskemåser på Tautra

Anderssen beregner at det har blitt fire ganger så mye av arten fiskemåke på Tautra siden han tok over småbruket der i 1996. Bildet er tatt på Tautra mandag.

Foto: Rita Kleven / NRK

Mener inntekter fra eggsalg skal inndras

Aktor Amund Sand mener Anderssens uvitenhet om loven var uaktsom, og påpeker at loven fastslår at alle ville dyr og fugler er fredet, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til høsting/sanking av spesielle arter.

– For perioden 2012–2017 er ikke fiskemåken nevnt, og da betyr det at den er fredet. Et sentralt spørsmål er om Anderssens uvitenhet om loven er uaktsom eller ikke. Vi mener den er det, og at han dermed skal straffes for eggsankingen, sier aktor Sand.

Forsvarsadvokat Trond Peder Nilsen

Trond Peder Nilsen er Ståle Anderssens forsvarer.

Foto: Frank Almås / NRK

Aktor mener eventuell inntekt Anderssen har hatt fra salg av egg på spisestedet Klostergården skal inndras.

– Retten kan selv fastsette et beløp, hvis det ikke finnes dokumentasjon på hvor mye inntekt det er snakk om, sier Sand.

På spørsmål fra aktor om hvor mye Anderssen tror han har tjent på eggsalg svarer han følgende:

– Jeg har neppe solgt mer enn noen hundre egg i løpet av de tre årene tiltalen gjelder. Neslesuppe med måkeegg sto på menyen, men mange er skeptiske til måkeegg. Resten av eggene har familie og venner fått.

– Usikkert om sankingen har påvirket måkebestanden

To sakkyndige vitner i retten om eggsankingen påvirket fiskemåkebestanden i området.

Biolog Joachim Schjolden i Økokrim kan ikke svare på om hvorvidt Anderssen har gjort skader på fiskemåkebestanden.

– Det kan være motsatt også, det er vanskelig å si, sier Schjolden.

Biolog Tor Bollingsmo, som har drevet omfattende feltarbeid på Tautra siden 1960-tallet, mener måkebestanden ikke har gått ned de siste årene.

– Det er ikke mindre fiskemåke nå enn i storhetstiden for flere tiår siden, sier Bollingsmo.