Viltkamera avslørte eggtyver

Egg er sanket ulovlig i et fuglefredningsområde på Tautra i Nord-Trøndelag, og fylkesmannen har nå anmeldt saken til politiet.

Viltkamera

Flere personer som gikk rundt med bøtter ble fanget opp av viltkamera på Tautra i Nord-Trøndelag. (Illustrasjonsbilde).

Foto: Arne Otto Sandmo

– Vi ser svært alvorlig på denne saken, for i utgangspunktet er all eggsanking på Tautra forbudt, sier miljøverndirektør ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Bjørnar Wiseth til NRK.

Kan ha tatt måkeegg

Øya Tautra i Trondheimsfjorden er kjent som et verdifullt naturområde, og spesielt i forhold til fuglelivet. Øya er rasteplass for ande- og vadefugler i trekktiden og er en viktig hekkeplass for ærfugl, hettemåke og fiskemåke.

For å se om det var forstyrrelser i hekkeområdet på øya satte Statens naturoppsyn i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opp et viltkamera.

– I slutten av mai fanget kameraet opp bilder av flere personer som gikk med bøtter, og det kan tyde på at de har vært der for å plukke egg. Det ser ut som det hovedsakelig er måkeegg de har tatt med seg, sier Wiseth.

(Artikkelen fortsetter under):

I fjæra på Tautra

Tautra er rasteplass for ande- og vadefugler i trekktiden og er en viktig hekkeplass for ærfugl, hettemåke og fiskemåke.

Foto: Anne Kari Vikan

Negativt for fuglelivet på Tautra

Det var satt opp varselskilt om at viltkameraet sto i området, men det har antagelig ikke eggtyvene sett.

– Vi mener dette er en såpass alvorlig sak, og siden vi har billedlige bevis har vi valgt å sende en anmeldelse på forholdet til politiet, sier Wiseth.

Politiet i Nord-Trøndelag skal nå etterforske saken.

– Hvis fuglene blir forstyrret, jo mindre vellykket hekking blir det, og hvis det foregår plukking i tillegg er det ikke noe positivt for fuglelivet på Tautra, sier miljøverndirektøren.

SE VIDEO:

Intervju med miljøverndirektør

SE VIDEO: Bjørnar Wiseth om eggsankinga på Tautra i Nord-Trøndelag.