NRK Meny
Normal

Manglende handicaptoalett kan føre til nedleggelse

På grunn av plassmangel, ser driverne av Orkdal Øyeklinikk seg nødt til å velge mellom et handikaptoalett eller operasjonsstue.

Orkdal Øyeklinn

Orkdal Øyeklinikk risikerer å måtte avvikle driften hvis de ikke får på plass et handikaptoalett.

Foto: Odd Henrik Fosse

Det var avisa Sør-Trøndelag som først omtalte denne saken.

Odd Henrik Fosse og Arita Jurevicute

Øyelege Odd Henrik Fosse og samboer Arita Jurevicute håper de og Orkdal kommune kan komme til enighet, slik at de slipper å legge ned driften av øyeklinikken.

Foto: Privat

Klinikken som er drevet av samboerparet Odd Henrik Fosse og Arita Jurevicute, ble åpnet i august i år. Bygget inneholder per dags dato ikke et handikaptoalett, men paret mener de har funnet en løsning på problemet.

– Vi har en fin avtale med biblioteket som befinner seg i nabobygget. Der kan våre pasienter med behov for det, få låne handikaptoalettet. Biblioteket ligger vegg i vegg med oss, og det er ikke mer enn fire til fem meter unna, forteller Arita Jurevicute til NRK.

Kommunestyret sier nei

Men dette er bare en midlertidig løsning. Et flertall i kommunestyret setter en stopper for det.

– Orkdal kommune har gitt oss en frist til mai 2015. Da må et handikaptoalett være på plass, sier Jurevicute.

Hun frykter at de må legge ned hvis de ikke klarer å få dette på plass innen den tid.

– Det er vanskelig å si, men kommunen har sagt at toalettet må være på plass før mai 2015, sier Arita Jurevicute, som har ansvaret for alt det administrative i klinikken.

Hun forteller at pasientene kun er inne hos de mellom 15–30 minutter. De har heller ikke fått klager fra pasientene med tilpasset behov.

– Vi har hatt flere pasienter som bruker rullestol og rullator. De har ikke hatt problemer med plassen og skjønner at det er viktigere med operasjonsstue enn et handikaptoalett, sier Jurevicute.

Ble lurt

Paret kjøpte huset i sentrum av Orkanger etter at Odd Henrik Fosse fikk Øyelegehjemmel i Helse Midt-Norge i juni 2013. Bygget trengte full renovering før det kunne takes i bruk.

– Vi engasjerte et polsk firma som var norskregistrert. De hadde lang erfaring og gode referanser. De lovte at de skulle ta over hele byggeprosjektet og søke om all nødvendig dokumentasjon. Vi hadde lite erfaring på området, så vi stolte på at de skulle ta seg av alt det formelle, forteller Arita Jurevicute.

Da dette ikke skjedde, kom de i konflikt med Orkdal kommune.

Strenge krav

Huset, som ble satt opp på slutten av 1800-tallet, er verneverdig. Noe som gjør det vanskelig å endre på fasaden. For at kommunen skal bli fornøyd, er det en rekke krav som må innfris. Nå risikerer de å måtte velge mellom et handikaptoalett eller operasjonsstue.

– Vi skjønner at det er en del krav som må gjennomføres, men vi skjønner ikke hvorfor vi må oppfylle alle TEK 10-kravene. Huset er rett og slett for gammelt og for lite, sier Jurevicute.

Arita Jurevicute

Arita Jurevicute har jobbet mye for å få til en løsning.

Foto: Privat

Det var et klart flertall i kommunestyret som sa nei til at handikaptoalettet i biblioteket kunne være en permanent løsning.

– Kommunestyret mener at det må finnes en løsning i eksisterende bygg. Men det er mulig at vi må se på dette på nytt, hvis det er helt umulig å få til både handikaptoalett og operasjonsstue i huset. Det siste vi ønsker er at klinikken må legges ned, men vi må forholde oss til kravene i TEK 10, forteller Rasmus Skålholt, Senterpartipolitiker og leder av forvaltningsutvalget i kommunen.

Støtte fra ordfører

gunnar lysholm

Ordfører i Orkdal kommune, Gunnar Hoff Lysholm.

Foto: Orkdal Kommune

Orkdal Øyeklinikk er den eneste øyeklinikken mellom Trondheim og Tynset. Til tross for at de bare har hatt åpent siden august, strømmer pasientene til.

– Vi har fulle dager. Det kommer pasienter fra hele Orkdalsregionen. Vi har også pasienter fra Trondheim, siden det er så lange ventelister der. Det er helt klart et stort behov, vi har også begynt å sette folk på ventelister, forteller Jurevicute.

Ordfører i Orkdal kommune, var en av dem som stemte for at toalettet i biblioteket kunne bli en permanent løsning.

– Vi må i hvert fall gi de noen år, slik at de kan innarbeide praksisen sin og eventuelt kjøpe seg et større lokale om noen år. Jeg var villig til å gi de dispensasjon i fem år, men det ble kraftig nedstemt, sier ordfører Gunnar Hoff Lysholm.

Han sier at Orkdal er privilegert som har fått denne klinikken til byen.

– Det er et fantastisk tilbud for oss og kommunene rundt. Det er veldig synd hvis de ikke føler seg velkommen, for de er sterkt ønsket her i kommunen.

Etterlyser hjelp fra kommunen

Ingrid Voll

Plan- og forvaltningssjef i Orkdal kommune, Ingrid Voll.

Foto: Privat

Det eneste Arita Jurevicute og Odd Henrik Fosse ikke tilbyr ved klinikken sin, er operasjoner. Operasjonsstuen er så å si klar, men kravet om handikaptoalett står i veien. Nå er de er lei av at ting tar tid og koster mye.

– Vi får ingen hjelp, ingen støtte eller rådgivning fra kommunen. Vi har kjempet mye, og vært fleksible med alternative løsninger, sier Jurevicute.

Plan- og forvaltningssjef i Orkdal kommune, Ingrid Voll, skjønner at de er frustrert over situasjonen, men at de selv har et ansvar som tiltakshaver.

– De har kjøpt en eiendom som de skal bruke til et annet formål enn det den var brukt til før, og er dermed søknadspliktige. De må selv innhente faglig hjelp. Vårt ansvar er rådgivning og å opplyse om hvilke krav som stilles. Det mener jeg vi har gitt dem, sier Voll.

Kjemper for å overleve

Samboerparet har brukt millioner på å renovere bygget.

–Vi har brukt utrolig mye penger uten resultat. Akkurat nå kjemper vi for å overleve økonomisk, forteller Arita Jurevicute.

Men dere gir ikke opp?

– Det som holder oss oppe, er våre pasienter. De gir oss så gode tilbakemeldinger, og setter virkelig pris på at vi er her. Det gir oss styrke, sier Jurevicute.