Rektor fjernet ved omstridt skole i Trondheim

Rektor ved Sjetne skole fjernes fra sin stilling. Skolen har i lengre tid hatt mange konflikter, og Trondheim kommune mener rektoren ikke kunne bidra til noen løsning.

Sjetne skole

FJERNET: Rektor ved Sjetne skole fjernes fra sin stilling. Vedkommende vil bli omplassert i kommunen, opplyser Trondheim kommune.

Foto: Henrik Sundgård

Rektor ved Sjetne skole fjernes fra sin stilling. Vedkommende vil bli omplassert i kommunen, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

Rådmannen understreker at rektor ikke alene er årsaken til de store problemene skolen har slitt med. Men kommunen vurderer at vedkommende ikke kan være en del av løsningen.

– Rektor ved Kolstad skole tar nå over som rektor ved Sjetne skole, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, til NRK.

Kritiserer kommunen

Advokat Bjørn Eriksen i Skolelederforbundet bistår rektoren. Han kritiserer Trondheim kommunes avgjørelse om å fjerne rektoren.

– Her er ansvaret alene blitt lagt på rektor, skolens ledelse. Det er en alt for forhastet beslutning, sier advokat Bjørn Eriksen.

Ifølge advokaten var saken langt fra fullstendig utredet, noe kommunen er pliktig til å gjøre ifølge forvaltningsloven.

Høyt konfliktnivå ved skolen

Problemene ved Sjetne skole har pågått over lengre tid. Det har vært høyt konfliktnivå mellom både skole og hjem, mellom ansatte, og mellom ansatte og ledelse.

– Det har vært utfordringer på mange nivåer. Dette er en innfløkt situasjon. Mange bør gå i seg selv, og tenke på hva de har gjort, og hva de skal gjøre fremover for å bedre læringsmiljøet for elevene. Både foreldre, lærere, skolens ledelse og rådmannen bør ta et tak, sier Nereid til NRK.

– Det er uvanlig at konflikter pågår over så lang tid, uten at de blir løst, selv om det er satt inn ekstra ressurser. Til tider har det vært en slags hekseprosess mot rektor, som fått skylden for det meste. Men det er også foreldre som trives ved skolen og som er fornøyde med lærerne, sier Nereid.

Hun påpeker at Sjetne skole hadde problemer før rektoren overtok skolen i 2014. Allerede da var det mye høyere sykefravær der enn ved andre skoler.

Kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning i Trondheim, Camilla Trud Nereid

TAR SELVKRITIKK: I mars ble arbeidsmiljøet ved Sjetne skole kartlagt. Kommunen innrømmer at mer kunnet blitt gjort for å følge opp i etterkant, sier Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune til NRK.

Foto: Mari Svenning / NRK

Vil unngå rykter og spekulasjoner

Grunnen til at kommunen går ut og navngir skolen er for å unngå videre rykter og mistenkeliggjøring av andre skoler.

Adresseavisen har publisert flere nyhetssaker om konfliktene ved en skole i Trondheim.

– Vi gjør dette fordi det har oppstått så mye rykter og misforståelser. Det er andre skoler i Trondheim som dette har gått ut over, sier Nereid til NRK.

– Alt negativt som har blitt skrevet om skole det i løpet av det siste året handler ikke kun om Sjetne skole. Vi vil klargjøre bildet, og få vist mer om kompleksiteten i konfliktene ved Sjetne skole, forklarer Nereid.

Både lærere og elever skal ha vært utsatt for trakassering

Resultat fra elevundersøkelsen 2016 viser at flere elever opplever å bli utsatt for trakassering av lærere.

Foreldre til tre av elevene har klaget tre ulike lærere inn for fylkesmannen. To av disse lærerne har i sin tur sendt klage til kommunen for brudd på arbeidsmiljøloven.

I tillegg er det meldt klage på fire andre saker til fylkesmannen som gjelder elevenes skolemiljø, står det i pressemeldingen.

Odd Halvard Ulvan

BEKREFTER BRÅK: Leder i FAU ved Sjetne skole, Odd Halvard Ulvan, sier at flere foreldre har uttrykt at de ikke har tillit til at skoleledelsen er i stand til å løse problemene ved skolen.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

FAU har fått inn klager

Leder i FAU ved Sjetne skole, Odd Halvard Ulvan, bekrefter at det har vært flere saker det siste året.

– Mange foreldre har kontaktet FAU det siste året, og sagt at de ikke har tillit til at skoleledelsen kan løse problemene, sier Ulvan til NRK.

– Ledelsen ved Sjetne skole har informert oss i FAU at de har jobbet med sakene, men at de ikke kan dele detaljene med oss i FAU.

Hva problemene består i, ønsker ikke Ulvan å gå nærmere inn på nå.

Men han opplyser at to av klassetrinnene de siste ukene også har kontaktet Fylkesmannen, med det han kaller «ganske alvorlige problemer».

– Dette har en viss alvorlig karakter, slik som foreldrene opplever det, sier Ulvan.

– Er det snakk om mobbing og uro i klassen som ikke blir tatt tak i?

– Bakgrunnen i sakene går på uro i trinn, og at foreldrene opplever at utfordringene ikke blir løst, sier Ulvan.

Kommunen tar selvkritikk

I mars ble arbeidsmiljøet ved Sjetne skole kartlagt, og kommunen innrømmer nå at mer kunnet blitt gjort for å følge opp i etterkant.

Rapporten ble kun presentert muntlig for rektor, plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, lokalt verneombud, hovedverneombud, SFO-leder, avdelingslederne ved skolen og kommunalsjef skole.

– Vi burde ha gått ut offentlig med denne rapporten. Nå fikk den en slags mytisk status, siden den ikke ble lagt frem skriftlig og ble tilgjengeliggjort for alle. Det var rektors vurdering at den ikke burde bli det, sier Nereid til NRK.

– Men det kunne vi ha overprøvd, påpeker Nereid.

Fjernet rektor får ny jobb

– Hvor uvanlig er det at Trondheim kommune fjerner en rektor fra sin stilling, som dere nå har gjort?

– Det stilles høye krav til en leder i Trondheim kommune. Jeg har aldri før vært med på noe som dette, og det er ikke det første man gjør, selvfølgelig. Men det er rektor som har ansvar for å drive skolen etter retningslinjene. Kommunen som skoleeier skal være med og bistå skoleledelsen lokalt, og det har vi gjort.

– Hva skjer med vedkommende rektor som nå fjernes?

– Trondheim kommune er en stor arbeidsplass. Vi vil finne en annen stilling som vi vil tilby vedkommende, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, til NRK.