Hopp til innhold

Rekordtap for skogeiere

Stormen «Hilde» gjorde større skade i nordtrønderske skoger enn «Dagmar» gjorde i 2011. Millionverdier kan gå tapt for skogeierne.

Vindfall

Det er et vanskelig, dyrt og farlig arbeid som nå kreves for å ta vare på verdiene av den vindfelte skogen.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Skogsamvirket Allskog anslår at stormen «Hilde» la ned 300.000 kubikkmeter skog bare i Nord-Trøndelag.


Farlig arbeid


Allskog er et samvirke som eies og er til for skogeierne, og regionleder Per Arne Løvhaugen sier det er et vanskelig, dyrt og farlig arbeid som nå kreves for å ta vare på verdiene.

Per Arne Løvhaugen

Per Arne Løvhaugen er regionleder i Allskog.

Foto: Geir Mogen

– De som nå er ute i skogen på vindfallshogst må være uhyre forsiktig, sier han.

Hvert eneste år er det dødsfall og alvorlige skader i forbindelse med vindfallhogst. Etter stormen «Dagmar» omkom mange skogsarbeidere og en hel del andre ble alvorlig skadet i oppryddingsarbeidet.

Ekstremværet «Hilde» var oppe i orkan styrke under herjingene i Trøndelag.


Tømmer for millioner


Tømmeret som ligger rundt om i skogene etter «Hilde» har en verdi på rundt 10 millioner kroner. Verst er det i Indre Namdalen og hvis dette ikke blir hentet ut før vinteren vil det bli store tap.


– I Namdalen har «Hilde» gjort langt større skader enn det «Dagmar» gjorde, sier Løvhaugen.

Allskog arrangerer nå informasjonsmøter for skogeiere og skogsarbeidere. De ønsker å få nøyaktig oversikt over skadene og gi råd om hvordan arbeidet best kan organiseres.

Planen var å få en rask oversikt ved å få registrert skadene fra lufta, men med værforholdene som har vært den siste tida har det ennå ikke vært mulig å ta i bruk helikopter.

  • Se video:
    Helikoterbildene av de omfattende skadene. FOTO: Tariq Alisubh

    Helikopterbildene av de omfattende skadene


Vanskelig og dyrt arbeid


Allskog har bred erfaring med opprydding av stormfelt skog og hjelper til med arbeidet både hos private skogeiere og i Statskog sine skoger. Ofte må mer skog enn det som er tatt av stormen felles, mange trær har skader sjøl om de fortsatt står.

– Dersom det ligger vindfall inne i stående skog så må vi felle mye mer, vi må tenke på framtidige stormer og sørge for en stormsterk skogkant, sier regionsjefen.

Oppryddingsarbeidet bør starte opp snarest, men skogbrukerne må vente til de har hatt representant fra sitt forsikringsselskap til å vurdere skadene.

Må regne med tap

Skogeierne har lite igjen økonomisk for å ta ut vindfelt skog og dersom snøen som har kommet i Namdalen blir liggende blir det umulig å få jobben gjort. Når vindfallene snør ned og fyser fast i bakken må arbeidet vente til våren.

– Hadde vi hatt tele og snøfri så kunne vi satt på det vi har av maskiner og da skulle Namdalen vært fri for vindfall på et par måneder, sier Per Arne Løvhaugen.

Allskog har mye maskinelt utstyr som nå blir satt inn der det er mulig å ta ut vindfelt skog.

Rotvelt

En slik rotvelt kan klappe ned når stammen kappes. Arbeidet med vindfelt skog er farlig og fører hvert år til dødsfall i Norge.

Foto: Rolf Sanne-Gundersen / NRK