Hopp til innhold

Her er Forbrukerrådets tips etter uværet

Hva skal du gjøre dersom vinden tok taket på huset ditt, eller uværet ødela hytta? Da kan du kontakte Forbrukerrådet, som kan hjelpe deg med råd om hvordan du skal komme deg under tak igjen.

Uværsskader

Hva gjør du når uværet ødelegger bolighus og driftsbygninger. Er du i tvil, kan du jo kontakte Forbrukerrådet.

Foto: Privat

– Alle som har en god boligforsikring, er også forsikret mot ekstremvær. Det sier regiondirektør Helene Falch ved Forbrukerrådet i Troms og Finnmark.

Det finnes unntak

Men det er en del uværsskader som ikke dekkes av vanlig forsikring.

– Skader som skyldes lynnedslag, snøtyngde og vanlig nedbør, dekkes ikke av

Helene Falch

Helene Falch i Forbrukerrådet sier det er viktig å komme i kontakt med forsikringsselskapet så fort som mulig etter at skaden har oppstått.

Foto: Bodil Kanebog

boligforsikringen, sier Falch. Du må tegne særskilt forsikring mot slike ting, sier hun.

finansportalen.no finner du oversikt over bolig- og innboforsikringer.

Sikre og bevise

– Når du rammes av uhell, så prøv å begrense skadene så mye som mulig. Tett igjen åpninger og flytt på gjenstander dersom det er nødvendig for å berge dem, sier Helene Falch.

– Gjør du ikke det, så kan forsikringsselskapet og Naturskadefondet faktisk nekte å utbetale erstatning, i verste fall, sier hun.

Det du ikke skal gjøre, er å begynne oppryddingsarbeidet, eller sette i gang med å reparere skadene.

Ta kontakt straks

– Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så fort du kan, slik at de kan sende folk for å se på skadene. Og er du misfornøyd med det du får fra selskapet, kan du klage til Finansklagenemnda, sier regiondirektør Helene Falch.

Naturskadefondet

– Opplever du skader som forsikringsselskapet ikke dekker, så kan du, i løpet av tre måneder, melde skaden til lensmann eller namsfogd. Da blir det foretatt et skjønn, som avgjør størrelsen på erstatningen, sier Falch.