Rekordmange jerv skal skytes

I morgen starter jervejakta og aldri før har jervekvoten vært så stor.

I jervens rike

(arkivfoto) I år skal det skytes 111 jerv fordelt på de ulike regionene.

Foto: Picasa 2.6

– Kvoten i år er den største vi har hatt. Årsaken er at jervebestanden har vært i vekst de siste åra og antall jerv ligger over det nasjonale fastsatte bestandsmålet, sier Morten Vangen, seniorrådgiver i direktoratet for naturforvaltning.

I år skal det skytes 111 jerv fordelt på de ulike regionene.

  • Vest-Agder. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: 6
  • Oppland: 8
  • Hedmark: 7
  • Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag: 36.
  • Nordland: 16
  • Troms og Finmark 38.

Avhengig av mora

Fellingsperioden for jerv har vært diskutert flere ganger, og siste endring skjedde i 2005.

Da ble starten flyttet fra 1. oktober til 10. september. Hensikten var å øke muligheten for å ta ut en større del av kvoten. At fellingsperioden ikke er utvidet ytterligere har en biologisk årsak.

– Jervevalpene er fult utvokst og uavhengig av mora i begynnelsen av september. Mens i slutten av februar har vi sett at jervetispa er i stand til å få valper igjen. Dermed avsluttes jakta den 15. februar, sier Vangen.

For spesielt interesserte

I sesongen 2008/2009 var det lov å skyte 89 jerv, men kun 35 ble skutt.

Vangen mener jervejakt er for spesielt interesserte

– Likevel ser vi at kvoten tas ut i flere områder og det skyldes stor interesse blant enkeltpersoner, forteller Vangen.

Siden kjøttet ikke kan spises blir skinnet jegerens trofe i jervejakta.