Reinsdyrkalv på ville veier - måtte overgi seg på torget

– Jeg har aldri kastet lasso midt i Steinkjer by før, sier reineier Hanne-Lena Wilks. Mandag ettermiddag sprang hun og samboeren med lasso, mellom biler og folk midt i handlegata. Årsaken var en reinkalv som hadde tatt seg en bytur.

Rein i Steinkjergatene

Gunn Fornes Hammervold filmet reinkalven som var på rømmen i Steinkjer sentrum.

Samboerparet fra Snåsa er reineiere i Sjækerfjell reinbeitedistrikt. Beiteområdet strekker seg over kommunene Snåsa, Steinkjer og Verdal i gamle Nord-Trøndelag.

Tidligere år har reineierne hatt kontroll på reinens beitemønster, med sommer- og høstbeiter inne i fjellet, og vinter- og vårbeite i Roktdalen og den vestlige delen.

Trekker ned til sentrum

De store snømengdene i fjellet denne vinteren har imidlertid ført til at rein fra Sjækerfjella har trukket nærmere bebyggelse, og i flere tilfeller helt ned til Steinkjer sentrum. Søndag kveld fortalte Trønder-Avisa om rein som hadde tatt seg inn på kirkegården og spist mose og kranser. Flere har varsla politiet om rein i tettbebygd strøk.

– Det er ikke så mange som har ringt oss. Folk ringer politiet, og så tar politiet kontakt med oss, sier Hanne-Lena Wilks.

Hun sier at det ikke er noen stor flokk på vidvanke det dreier seg om, men noen få ungdyr som er blitt desorienterte på grunn av snøforholdene.

– Det er jo forferdelig, både for dyrene og oss reineierne, at de blir gående slik nede i sentrum, sier hun.

Rein i sentrum

Rein har ved flere anledninger denne vinteren holdt til i Steinkjer sentrum, men bare denne ene kalven er observert i selveste handlegata.

Foto: Gunn Fornes Hammervold

Ble fanget til slutt

Hanne-Lena Wilks forteller at hun og andre reineiere til stadighet, denne vinteren, har vært på leting etter urbane reinsdyr.

Heldigvis klarte samboeren hennes å fange reinkalven med lassoen midt i handlegata mandag ettermiddag.

– Vi fanget kalven på torget i Steinkjer, med lasso, sier hun.

Rømlingen er nå trygt forvart i innhengning, hjemme på Snåsa.

Saken har skapt stort engasjement på sosiale medier.

På Facebook skrev flere mandag at de syntes det var tragisk at reinkalven sprang slik mellom bilene. Mange mente kalven virket vettskremt, og flere foreslo at noe må gjøres for å hindre at rein skal trekke ned til byen.

Facebook om løs reinsdyrkalv

Det har ikke stått på kommentarer etter at videoen av den lille reinsdyrkalven ble lagt ut på Facebook.

Mange lurte på hvor eierne var, og karakteriserte opptrinnet som dyreplageri.

Reineier Hanne-Lena Wilks håper folk forstår at det er endringene i naturen som gjør reinen forvirra. Etter fem-seks snøfattige vintre er det i år mye snø og stedvis glatt i fjellet.

– Jeg håper folk forstår at det er blitt noe veldig galt når reinsdyra trekker ned til byen. Det er jo veldig uvanlig da, sier Wilks.

Også dagen etter opptrinnet i Kongens gate måtte hun sende folk med lasso til Steinkjer sentrum, for å prøve å fange en annen rein.

– Jeg har ikke hørt noe, men håper vi lykkes med å fange også den kalven, sier hun.

Foreslår å legge ut mat

En veske blir til. Fra venstre: Laila Gunilla Wilks, Hanne Lena Wilks.

Hanne-Lena Wilks er reineier og leder av Sjækerfjell reinbeitedistrikt.

Foto: Marit Elin Kemi / NRK

Gunn Fornes Hammervold, som filmet episoden, foreslår å legge ut mat til reinen ved Oftenåsen (byfjellet i Steinkjer.)

– Det er festlig med reinsdyr i sentrum, men det er bedre at det legges ut mat slik at dyra slipper å lete etter mat midt i byen, sier Hammervold.