Hopp til innhold

Kvinne omkom etter at byggekran kollapsa – nå henlegges saken

Statsadvokaten har henlagt straffesaken etter kranvelten i Melhus sentrum.

Kranvelt Melhus sentrum

KRAN VELTA: 6. januar 2023 velta ei byggekran over Melhustorget kjøpesenter. Ei kvinne omkom.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ei kvinne omkom da den store byggekrana kollapsa over Melhustorget kjøpesenter 6. januar i fjor.

To andre personer ble lettere skadd.

Hent AS og Kranor AS hadde status som mistenkt i saken.

For Kranor AS er saken henlagt som intet straffbart forhold bevist. For Hent AS er saken henlagt og overført til Arbeidstilsynet.

– Saken er henlagt fordi at politiets etterforskning ikke har avdekt at det er grunnlag for noe straffeansvar.

Det sier statsadvokat Jarle Wikdahl til NRK.

Les også Person omkom etter kranvelt i Melhus

Oversiktsbilde kranvelt Melhus. Vi ser bildet av en gul heisekran som har falt over en grå bygning. Kranen er knekt og det er skader på bygningen. I forgrunnen ser vi byggeplassen hvor kranen har stått

Kan ikke fastslå årsaken

Statsadvokaten har kommet til samme konklusjon som politiet; at etterforskningen ikke utover enhver tvil kan fastslå årsaken til velten.

«Med bakgrunn i sakkyndig rapport geoteknikk og statikk, legges imidlertid til grunn at den mest sannsynlige årsaken til kranvelten, var at avstanden mellom betongvegg/hulldekke over kjeller og kranunderstellets fundamentballast var så liten at det har oppstått kontakt».

Uten vindkreftene er det ikke noe som tyder på at kranen ville falt. Men noe kan ha vært medvirkende, ifølge politiet.

Blant annet at krana var bygget med maksimal utnyttelse med tanke på høyde og vekt i den aktuelle vindsonen. Det var også montert en duk oppe i tårnet, som økte vindfanget.

Kranvelt Melhus

Ei kvinne omkom etter byggekrana kollapsa. Det var ingen inne i krana. Krana var 63,9 meter høy, med en utligger på 65 meter.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Statsadvokaten legger til grunn av gjeldende regelverk ikke inneholder krav om minumunsavstand mellom kranunderstell og nærliggende konstruksjoner.

Les også Kranvelten i Melhus: Store ødeleggelser – ansatte går sammen om nye lokaler

Kranvelt Melhus sentrum

Etterlatte orientert

Kvinnen som omkom var i 50-årene og hjemmehørende i Trondheim kommune.

Trøndelag statsadvokatembeter skriver i ei pressemelding at de etterlatte er orientert om avgjørelsen.

Det er også kjøpesenteret og Arbeidstilsynet.

Klagefristen er på tre uker. En eventuell klage vil bli oversendt riksadvokaten for behandling.

Statsadvokat Jarle Wikdahl sier til NRK at han ikke har fått signaler om at noen kommer til å klage på henleggelsen.

Ødeleggelser i bygget.

Ødeleggelser inne i bygget.

Foto: Morten Andersen / NRK