Politiet dirigerer trafikken på E6

Politiet dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet på Ler via gangveien ved siden av veien. Det er lange køer på begge sider av ulykkesstedet. Anbefalt omkjøring på vestsiden av Gaula for personbiler. Større kjøretøy anbefales å ta av ved Berkåk og Klett.

Ulykke Ler
Foto: Morten Andersen / nrk