Møteulykke på E6 ved Ler

  • Politiet dirigerer trafikken på E6

    Politiet dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet på Ler via gangveien ved siden av veien. Det er lange køer på begge sider av ulykkesstedet. Anbefalt omkjøring på vestsiden av Gaula for personbiler. Større kjøretøy anbefales å ta av ved Berkåk og Klett.

    Ulykke Ler
    Foto: Morten Andersen / nrk