Hopp til innhold

Planlegger sykkelveg til 200 millioner

I Overhalla planlegger kommunen å bygge sykkelveg helt ned til Namsos. Men det blir dyrt. Foreløpig prislapp er 200 millioner kroner.

Kine Bangsund

Kine Bangsund håper mange flere vil bruke sykkelen hvis det blir bygd sykkelveg mellom Overhalla og Namsos.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Det er 26 kilometer mellom Ranemsletta i Overhalla og Namsos sentrum, og mange kjører denne strekningen til og fra jobb hever eneste dag.

Folkehelsa

I dag er det allerede sykkelveger inn mot Namsos, på Skage og i Overhalla sentrum. Men likevel er det mange kilometer med nyveg som må bygges.

– Vi ønsker å bli sykkelkommune nummer en i Namdalen, og tenker mye på folkehelsa. Dette vil være et godt tilskudd til økt sykkelbruk i kommunen, mener prosjektleder Kine Bangsund i Overhalla kommune.

Hun har laget et forprosjekt som nå skal behandles av politikerne i Overhalla. Hun er ikke skremt over prislappen på 200 millioner kroner.

– Det er grovt regnet, men vi håper jo at fylkeskommunen også ser potensialet i dette, sier hun.

Jernbanen

Og nettopp Nord-Trøndelag fylkeskommune har sett at denne strekningen kan egne seg som gang- og sykkelveg. Men da langs den nedlagte jernbanelinja. Kine Bangsund vil ha sykkelvegen langs fylkesveg 17.

– Jernbanen kan bli en fin turveg, men fylkesvegen knytter sammen tettstedene i kommunen, sier hun.

Anne Berit Flo sykler nesten hver dag mellom Skage og Namsos, og er glad for planene om en ny sykkelveg.

– Hurra. Dette applauderer jeg virkelig. Terskelen for å sykle vil bli lavere når det blir tryggere å sykle. Og så er det ikke så langt som mange tror, sier Flo.

Hele Namdalen

I Overhalla håper Kine Bangsund å komme i gang med reguleringsarbeidet i høst.

– I løpet av noen år kan vi få det til. Første strekningen blir fra Barliakorsen til Ryggahøgda, og når vi kommer til Trettvikbergan i Namsos kan vi jo legge sykkelvegen langs jernbanen, sier hun.

– Og på sikt er målet å få til en gang- og sykkelveg gjennom hele Namdalen.