Personbil mistet høyre forhjul

Helltunnelen er stengt grunnet en personbil som har mistet høyre forhjul. Det er ingen personskader og bilberging er straks på stedet.