Påstår fullt straffeansvar

Aktor mener 25-åringen som er tiltalt for å drepe en kvinnelig musikkstudent i Trondheim i amfetaminrus er skyldig fordi han tok amfetaminet frivillig.

Tiltalte i Studentdrapssaken i Sør-Trøndelag tingrett

Den tiltalte 25-åringe hadde tatt metamfetamin den skjebnesvangre kvelden da en 29 år gammel musikkstudent ble drept.

Foto: Illustrasjon: Knut Løvås / NRK

I rettssaken etter studentdrapet i Trondheim i januar vil forsvareren prosedere på at den drapstiltalte var sinnsforvirret på grunn av metamfetaminet , som han fikk av den avdøde musikkstudenten.

Statsadvokat Per Morten Schjetne.

Aktor, Per Morten Schjetne, mener det ikke er formildende at tiltalte var ruset på metamfetamin.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRk

Aktor, statsadvokat Per Morten Schjetne avviser at dette er relevant for saken:


- Vi vil prosedere på at tiltalte på gjerningstidspunktet var fullt tilregnelig, hvilket også er i samsvar med de sakkyndiges konklusjon.

God hukommelse

En av de sakkyndige, rettspsykiater Michael Setsaas, fortalte at han ble tilkalt av vakthavende jurist den 7. januar. Han gjennomførte en samtale med 25-åringen mens han lå på akuttmottaket på St. Olavs hospital og ventet på behandling for frostskadene han fikk etter å ha tilbragt lang tid ute i etterkant av kvelden hos den avdøde 25-åringen.

Setsaas fortalte retten at tiltalte var rolig og imøtekommende, og at han fortale om det inntrufne med en rolig og lavmælt stemme.

– Tiltalte fremsto med god hukommelse og detaljert fremstilling, unntatt av enkelte korte perioder, fortalte Setsaas.

– Han var tydelig preget av det han hadde gjort, så vel som det lange oppholdet i kulda.

Les også:

– Herregud hva har jeg gjort

I alt har de to psykiaterne gjennomført fem-seks samtaler med tiltalte i tidsrommet januar til mars, uten at man har funnet noen historikk som kan kaste lys over tiltaltes adferd.

I en samtale 19. mars skal tiltalte ha sagt”- Herregud hva har jeg gjort", i følge psykiaternes notater.

Setsaas sa i retten torsdag at tiltalte etter de to psykiaternes mening ikke var psykotisk den aktuelle kvelden.

– Vi har ikke funnet noen symptomer verken under handlingene eller under samtalene etterpå, sa Setsaas til retten.

Setsaas sa også at de mente det delvise hukommelsestapet ikke kan skyldes "bevisstløshet", som er et juridisk, men ikke medisinsk uttrykk.

Han la til:

– Vi kan ikke fjerne all tvil om tiltaltes psykiske helse.

Selvforskyldt rus?

Aktor mener at det eneste som gjenstår for retten å avgjøre er amfetaminrusen var selforskyldt eller ikke. Og videre om dette er en formildende omstendighet for drapet.

– Da havner vi tilbake til spørsmålet om tiltaltes rus var selvforskyldt, det er det som er det sentrale temaet her, sier statsadvokat Per Morten Schjetne.

Forsvarer Christian Wiig lurte på om Setsaas kunne bidra til å kaste lys over et spørsmål som både folk flest og tiltalte lurer på: - Hvordan kunne dette skje?

Setsaas svarte at de to psykiaterne hadde lett etter tilstander som kunne forklare handlingene.

– Vi har ikke greid å påvise noen motiv eller sammenheng for det han har fortalt til oss at han har gjort.

– En kvalifisert gjetning er at drapet det skyldes en kombinasjon av affekt og rus. Begge deler vet vi var til stede, uten at dette behøver å være den eneste forklaringen.