– Tiltalte var i en forvirringstilstand

Forsvarer Christian Wiig vil prosedere på at mannen som er tiltalt for å ha drept en 29 år gammel kvinne i Trondheim var sinnsforvirret da handlingen skjedde.

Tiltalte i Studentdrapssaken i Sør-Trøndelag tingrett

En 25 år gammel mann er tiltalt for drapet på en 29 år gammel kvinnelig student i Trondheim.

Foto: Illustrasjon: Knut Løvås / NRK

I retten torsdag ble det slått fast at tiltalte hadde spor av metamfetamin, foruten alkolhol tilsvarende minst 1,7 i promille i blodet. Forsvareren mener virkningen av amfetamin og tablettene har hatt stor betydning for tiltaltes handlinger.

– Den største betydningen har nok inntaket av metamfetamin. Jeg kommer til å prosedere på om man kan se bort fra muligheten av at tiltalte er kommet i en forvirringstilstand, sier Christian Wiig til NRK.no.

Han understreker at med det, mener han at tiltalte ikke har hatt helt oversikt over hva han har gjort.

Har prøvd hasj

Et viktig punkt under rettsforhandlingene i Sør-Trøndelag tingrett blir om tiltalte har misbrukt narkotiske stoffer før drapskvelden.

Analyse av tiltaltes hår viser at han kan ha brukt amfetamin i uker til måneder før drapet. Forsvaret sår tvil om dette, og stiller spørsmål ved om det at tiltalte farget håret kan har påvirket prøvene. Dettet tilbakevises av sakkyndige.

En av politiets narkotikahunder markerte også for narkotika på et penalhus som lå i tiltaltes hybelleilighet.

I retten har tiltalte sagt at han aldri har prøvd narkotika før.

– Det fastholder han, sier Wiig.

I retten torsdag kom det fram at tiltalte har prøvd hasj en gang tidligere, i 2005.

– Det med hasj ligger mange år tilbake i tid. Det har ingenting å si for saken, mener Wiig.

Tiltalte har fortalt at han har et normalt alkoholbruk for studenter, med inntak av 10-12 halvlitere øl på fredags- og lørdagskvelder.

Tabletter og pulver

Tidligere har det kommet fram at den 29 år gamle musikkstudenten tilbød tiltalte metamfetamin rundt midnatt den kvelden hun ble drept. Tiltalte har forklart at avdøde laget seks striper med pulver på et cd-cover, hvor han sniffet i seg to og en halv stripe. Avdøde sniffet resten av pulveret.

Retten hørte i dag også vitneprov fra Trond O. Aamo, som er spesialist i klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital. Han forklarte retten om funnene av amfetamin i tiltaltes urin. Disse prøvene ble tatt om lag to døgn etter drapet skal ha skjedd.

Aamo har også hatt samtaler med tiltalte. Her skal tiltalte har fortalt at han etter å ha sniffet i seg amfetaminet kviknet til og følte seg mer oppvakt og irritabel.

Tiltalte har videre fortalt at han også tok tre ulike tabletter som han fikk av offeret. Han kjente ikke til innholdet i tablettene. Kort tid etter at han tok tablettene kom de to i krangel, og han tror han tok livet av avdøde.

Forvirrende virkning?

Forsvarer Christian Wiig mener vi ut fra det som har kommet fram i retten kan gå ut fra at avdøde og tiltalte hadde tatt omtrent like store mengder metamfetamin.

Wiig spurte Aamo om hvordan en så stor mengde metamfetamin som tiltalte inntok virker på en person ikke har prøvd det før. Aamo mente effektene ikke er avhengig av om du har prøvd det én eller flere ganger.

– Metamfetamin virker raskt etter inntak,fører til økt psykomotorisk tempo og høy selvfølelse svarte Aamo.

Han sa at amfetamin og metamfetamin vanligvis misbrukes i kortere perioder med hyppige doser, fram til kroppens lagre av signalstoffer tømmes. Derpå følger faser med depresjon og paranoid psykose.

Høyere risiko

Han viste også til at rettmedisinsk kommisjon i Oslo skriver at metamfetamin kan øke sannsynligheten for å ta risiko.

Aamo konkluderer med at tiltalte, gjennom sine handlinger før og etter drapet, har vist at han ikke har vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket på grunn av alkoholinntaket.

Det å dusje, slette Facebook-profil og kjøpe røyk er komplekse handlinger som ikke samsvarer med å være bevisstløs som resultat av inntakt av rusmidler.

Det er satt av sju dager til rettssaken som startet mandag denne uka.