Hopp til innhold

Ordføreren vil være først i køen med å bygge ut vernet vassdrag

– Ei utbygging av Verdalsvassdraget i dag vil være noe helt annet enn for 40 år siden, sier Verdalsordfører Pål Sverre Fikse (Sp).

Ordfører Fikse i Verdal

ÅPEN FOR REGULERING: Ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) i Verdal vil regulere det vernede Verdalsvassdraget.

Foto: Solvår Flatås / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Verdalsvassdraget er ett av 389 vassdrag her til lands som er helt eller delvis vernet mot utbygging. Nå ønsker kommunestyret å diskutere om vernet bør oppheves.

– Kommunestyret har bestilt en utredning som skal se på konsekvensene av en eventuell oppheving av vernet, sier Verdalsordfører Pål Sverre Fikse.

Han er ordfører i en kommune som har et vernet vassdrag i sin kommune. Verdalsvassdraget har i årenes løp vært gjenstand for diskusjon om utbygging mange ganger.

Nå er det politisk enighet i Verdal om igjen å diskutere framtida til vassdraget.

Verdalselva ved Vuku 23. mars

FLOMSTOR ELV: Ordføreren mener en moderat regulering av elva kan hindre flomskader i framtida.

Foto: Asle B- Rindsem

Opphetet politisk debatt på riksplan

Spørsmålet om utbygging av vernede vassdrag har ført til opphetet politisk debatt de siste dagene. Det var politikere i regjeringspartiene som nylig startet diskusjonen.

Onsdag ble det klart at det er flertall i Stortinget for å bygge ut verna vassdrag.

Saken er aktualisert som følge av strømkrisen, og Verdalsordføreren ønsker å være først i køen.

Han lanserer Verdalsvassdraget som en kandidat til å få opphevet vernet.

Sa nei til vindkraftutbygging

Vi har hatt søknader om vindkraft på land i Verdal, og det sa kommunestyret enstemmig nei til, sier Verdalsordfører Pål Sverre Fikse.

Også den gangen kom debatten om vannkraft opp som tema, og dersom vi skal bidra med mer grønn energi må det komme fra vannkrafta, sier Fikse.

I Verdal er det ikke snakk om å legge hele elva i rør.

– Vi har gamle planer om blant annet utbygging av en foss. Disse planene kan det være naturlig å se på igjen, sier ordføreren.

Han mener en moderat utbygging og regulering av vassdraget kan virke positivt på mange måter.

Vil regulere mot flomskader

Like før jul var det på nytt flom i Verdalsvassdraget, denne gang ved tettstedet Vuku.

Flere hus og kjellere fikk flomskader. Flom i dette vassdraget skjer nærmest hvert år.

Ordføreren mener at en utbygging av vassdraget bedre skal regulere mot flom og hindre flomskader.

– En skånsom regulering ville gjort skadene mindre, sier Fikse.

Dessuten kan en utbygging gi sårt tiltrengt strøm til industriparken i Verdal, som ifølge ordføreren nå opplever strømmangel.

Solnedgang over Verdalselva ved Bjartnes

GOD LAKSEELV: Verdalselva er blant annet kjent som ei god elv for fiske av smålaks.

Foto: Ole Morten Larsen

Naturvernforbundet er oppgitt

Gunnar Gustad er aktiv i Naturvernforbundet og bor i Verdal.

Han er oppgitt over at diskusjonen igjen er aktualisert, og er sterkt imot en utbygging i elva.

– Jeg blir jo oppgitt. Rundt år 2000 var vi enige om at vassdragsutbyggingene her til lands var over. Så har det gått 20 år og så er plutselig det vernet over, sier Gustad.

Han lover at naturvernerne igjen vil ta opp kampen for fortsatt vern av Verdalsvassdraget.

– Når politikerne vil utsette elva en risiko for å miste biologisk mangfold, så må de forklare hvorfor, sier Gustad.