Ordfører vil bygge veg i verna område

Ordføreren i Flatanger vil ha ny veg gjennom et område med kystregnskog. – Helt forferdelig, sier generalsekretæren i Naturvernforbundet.

Vernet som naturreservat

VIL OPPHEVE VERN: Det jobbes for å få opphevet vernet i Skjellådalen, slik at det kan bygges en ny vei der.

Foto: Kjartan Trana / NRK

En veg gjennom naturreservatet Skjellådalen i Flatanger nordvest i Trøndelag er eneste mulighet til vegforbindelse mellom Osen og Flatanger kommuner.

Derfor jobbes det nå lokalt for å få opphevet vernet i denne dalen.

– Her ser du tallrapporten, den er fra 2011 og er allerede åtte år gammel. Tallene for lønnsomheten i dette prosjektet er nok enda bedre nå, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås i Flatanger.

Han blar fram til konklusjonen fra Trøndelag Forskning og Utvikling. Kontoret hans flyter av papirer og rapporter, og akkurat denne vegen gjennom det 6700 dekar store naturreservatet er noe som har opptatt ham lenge.

Laster kart, vennligst vent...

Veien er foreslått mellom Osen og Flatanger kommuner.

Kan bli turistperle

– Jeg ønsker jo vekst i næringslivet, jeg ønsker vekst i befolkningen og at det skal være bedre å bo her. Da er jo bedre kommunikasjon et stort fortrinn, sier Flatanger-ordføreren.

Olav Jørgen Bjørkås

– Denne vegen vil spare næringslivet for mye penger, sier

Foto: Kristine Krane / NRK

Det har vært mange runder om denne saken lokalt, for konklusjonene av arbeidet som er nedlagt er ganske tydelig. Et trasevalg gjennom Skjellådalen naturreservat er det beste, om ikke det eneste, alternativet for en kystnær veg som kan binde kommunene Osen og Flatanger sammen.

– Denne vegen vil spare næringslivet for mye penger. Dette vil jo også bli en perle for turistene som kommer. Tenk for en turistveg å kjøre på, sier Bjørkås drømmende.

Ser du på kartet er Skjellådalen som en rett strek mellom de to kommunene. Problemet er altså at dalen er fredet som naturreservat. Nå jobbes det lokalt for å få til endring av fredningsbestemmelsene eller å flytte grensene på naturreservatet. Det reagerer Naturvernforbundet på.

Skjellådalen Naturreservat

Skjellådalen har vært del av et naturreservat i snart 20 år.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Forferdelig tanke

– Jeg synes det er helt forferdelig. Her har du et flott skogområde som har vært vernet i snart 20 år, for blant annet å ta vare på sjelden kystregnskog. Så prøver man lokalt å få opphevet et vern, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark

– Her har du et flott skogområde som har vært vernet i snart 20 år, for blant annet å ta vare på sjelden kystregnskog. Så prøver man lokalt å få opphevet et vern, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

– Et slikt vern er det sterkeste virkemiddelet vi har for å ta vare på et område. Det er Kongen i statsråd som har vernet det, og bare Kongen i statsråd kan oppheve det igjen. Så det er jo nesten umulig å få opphevet vern i Norge, og det er også meningen, forklarer hun.

For å se på mulighetene for å legge vegen gjennom naturreservatet leide kommunen nylig inn et konsulentselskap for å gå gjennom naturverdiene på nytt. Rapporten pekte på at det skulle være mulig, og at verneverdiene kanskje ikke var så store.

Det fikk Fylkesmannen til å sette i gang arbeidet med en egen rapport om Skjellådalen.

Ingen kamp

– Selvfølgelig har vi vurdert om det er mulig å bygge utenfor dette verneområdet, men det vil bli 200 millioner kroner dyrere, forklarer ordfører Bjørkås.

Det verste mener han imidlertid blir selve vegløsningen, som i så fall blir en veldig dårlig vegtrase.

Saken har nå gått mellom departement, direktorat og tilbake til fylkesmann igjen, som nå skal se på dispensasjons-mulighet. Etter dette kan det bli en lang klagerunde, uansett utfall.

Ekorn i Skjellådalen

Et lite ekorn kikker opp fra mosen i Skjellådalen naturreservat.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Heldigvis tror jeg dette er en tapt kamp fra starten av, sier Maren Esmark i Naturvernforbundet. – Naturreservatene er noen av de fineste områdene vi har her i landet, og de skal ligge der til evig tid.

Ordføreren i Flatanger vil ikke være med på å kalle saken for en kamp.

– Dette er bare et arbeid vi gjør for å synliggjøre hvor det blir rett eller feil å bygge en ny veg i dette området.