NRK Meny
Normal

Ønsker Stjørdal som hovedsete for politiet

Allerede før det er vedtatt ei sammenslåing av politidistrikt lanserer Stjørdal sitt kandidatur som hovedsete for et nytt trøndersk eller midtnorsk politidistrikt.

Ivar Vigdenes leser

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, mener hans kommune er den rette for et nytt politihovedsete hvis politidistriktene skal slås sammen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det er tungtveiende grunner for å legge administrasjonen til Stjørdal, mener kommuneledelsen.

– En lokalisering til Stjørdal vil gi et best mulig politi for alle. Du får en effektiv ressursutnyttelse, du får en samordnet ledelse med Helse Midt-Norge og også ledelsen for forsvaret i regionen, sier ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes.

Myndighetene jobber fortsatt med å avgjøre om dagens politidistrikt skal reduseres fra 27 til seks. Det er antydet at politireformen kan komme opp i Stortinget rundt juletider. Stjørdal kommune er føre var og har utarbeidet en brosjyre som taler deres sak. Framover skal det jobbes for å påvirke beslutningstakerne.

– Vi vil frambringe våre argumenter på en best mulig måte. I møte med stortingspolitikere, ansatte i politiet, tillitsvalgte og departement. Vi mener det vil gi et bedre politi for alle, sier ordføreren.

Kriminaliteten øker i Trondheim

Sør-Trøndelag politidistrikt har omtrent dobbelt så mange ansatte som Nord-Trøndelag, betjener omtrent dobbelt så mange innbyggere og mens kriminaliteten går ned i mange midtnorske kommuner, har den økt i Trondheim.

Vidar Johnsen er lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Sør-Trøndelag, og er i Oslo med andre fagforeningsledere for å forberede seg til det som kommer. Han synes Stjørdal er veldig tidlig ute.

– Vi har ikke starten prosessen enda, for vi venter på et storting som skal beslutte hva som skal skje framover. Det kan være alt fra at vi blir slått sammen med Møre og Romsdal, eller Nord-Trøndelag. Når vi vet dette, skal vi sette oss ned for å finne ut hva som er best, sier Johnsen.

– All omstilling vil skape uro

I Steinkjer går politidistriktets leieavtale i lokalene til Statens hus ut i 2017 mens politiet i Trondheim sitter i et ti år gammelt hus til 280 millioner kroner. Forslaget fra Stjørdal innebærer også en sammenslått operasjonssentral for det nye politidistriktet, og Johnsen ser ikke bort fra at dette kan skape uro i Trondheim.

– All omstilling vil skape uro. Det må være gode argumenter som ligger til grunn for enhver løsning, og de argumentene må vi finne med de vi skal samarbeide med, sier Johnsen.