Hopp til innhold

Økende sykefravær ved St. Olav

Mer enn hver tiende ansatte ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital var syke i februar. Samtidig kuttes 12 årsverk.

Sykehusganger
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Vi har en målsetting om seks prosent fravær, men per februar i år så ligger det på 9,3. Det er alarmerende at vi går i feil retning nå, sier hovedverneombud ved St. Olavs Hospital, Anne Berit Lund.

– Vi skal ikke tro at alt sykefravær skyldes jobbsammenheng, men i den grad vi har arbeidsrelatert sykefravær er det veldig leit.

Hun tror en av årsakene kan være at det er høyt arbeidspress mange plasser på sykehuset.

– Det er avdekt fra Arbeidstilsynet at vi ikke har samsvar mellom oppgaver og ressurser over alt, sier Lund.

Dårligst ved kreftklinikken

Verst er fraværet på kreftklinikken, med nesten 13 prosent i februar i år. Nils Kvernmo, administrerende direktør ved sykehuset, sier mye av grunnen er stor omstilling de siste årene.

Kreftklinikken er i ferd med å bli nedbemannet med nesten 12 årsverk.

– Nedbemanningen på kreftklinikken knyttes til at pasientene skal behandles mer poliklinisk, sier han.

Ved polikliniske avdelinger gjennomføres forskjellige behandlinger på daglig basis.

Mer dagbehandling

– Det vil si at de skal bli gitt mer dagbehandling, så vi må altså gjøre jobben på en annen måte. Vi er avhengige av å få til dette for å få et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Kvernmo.

Man må finne en løsning hvor et godt arbeidsmiljø står på dagsorden, mener også hovedverneombud Anne Berit Lund.

– Foretaket vårt må sørge for at det er samsvar mellom oppgaver og ressurser, og at ikke lederene skal oppleve at de blir så hardt presset på økonomi at de ikke får lov til å leie inn når noen blir syk.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.