Nytt undervisningsrom skal hjelpe med «den skumle matten»

Dronning Mauds Minne Høgskole har i samarbeid med Matematikksenteret laget et matematikkrom, til nytte for både dagens barnehagebarn og fremtidens barnehagelærere.

Matterom

Det nye matematikkrommet er tilgjengelig for alle barnehager i Trondheim.

Foto: Kristian Kapelrud / NRK

– Matematikk er et stort område som inneholder mye mer enn bare tall, regning og symboler, sier Anne Nakken ved Matematikksenteret til NRK.

Sammen med Dronning Mauds Minne Høgskole har senteret nå laget et matematikkrom på skolens område, som ble åpnet mandag.

– Her kan barna jobbe med symmetri og mønstre, matematikk er jo vitenskapen om mønstre. Det vi ønsker er at de i dette rommet skal få øve på de matematiske strukturene som er viktige, og at de kjenner igjen disse strukturene i andre situasjoner, sier Nakken.

– Vi er ikke så opptatt i barnehagen av at barna skal lære seg kvadrat, trapes, rektangel og parallellogram, det kommer etter hvert. De skal få leke seg med form og hvordan former henger sammen, legger hun til.

Anne Nakken

Anne Nakken ved matematikksenteret var til stede ved åpningen av matematikkrommet på Dronning Mauds Minne Høgskole på mandag.

Foto: Kristian Kapelrud / NRK

Rommet ser på mange måter ut som et vanlig lekerom, med puter i forskjellige former, klatrestativ og rockeringer.

– Vi jobber også med rom, og det er veldig viktig med tenking, at barna skal få tenke kreativt og på sin egen måte. Vi tenker at dette er et rom der den type matematikklæring er i fokus. Ikke den "skolske", men alt det som omgir og angår barna også før de begynner på skolen, sier Nakken.

«Den skumle matten»

– Barnehager fra Trondheim kommune kan komme hit, besøke rommet og bruke matematikken, sier Beate Nergård, høyskolelektor i matematikk, til NRK.

I tillegg til å tjene en funksjon for barnehagebarna i Trondheim, skal rommet også bidra til å lære opp studentene ved Dronning Mauds Minne.

– Det vil gagne hele landet at vi får frem gode barnehagelærere, som tør å utforske og undre seg sammen med barn. Det bedrer kanskje synet på matematikken blant barnehagelærere, og det er bra, for den har blitt sett på som litt skummel og vanskelig å ta tak i, sier Nergård.

Matterom

Matematikkrommet ved Dronning Mauds Minne skal være til nytte for både barn og blivende lærere.

Foto: Kristian Kapelrud / NRK

Tar matematikken inn i hverdagen

– Det er vel sånn at det er ikke de mest mattesterke som starter her. Og de er jo litt skeptiske når de starter. Men når vi greier å vise dem hva matematikk er for små barn, så synes de det er artig. Og vi ser en stor endring i våre elevers syn og holdninger til matematikk fra de begynner til de slutter, forteller Nergård.

– Rommet vil gi fremtidige barnehagelærere muligheten til å se det de lærer bort, og til å løfte matematikken inn i hverdagen, utdyper hun.