NRK Meny
Normal

Ny industri på Fiborgtangen

Norske Skog, NTE og Allskog går sammen og utvikler Fiborgtangen Vekst AS på Skogn.

Norske Skog på Fiborgtangen i Skogn
Foto: Hans H. Bjørstad

- Med etableringen av Fiborgtangen Vekst ønsker vi å utvikle en industri som kan levere ny fornybar energi, sier Olav Dehli, daglig leder i Fiborgtangen Vekst AS.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune og det statlige Selskapet for industrivekst (SIVA) har hver gitt tilsagn om driftsmidler for selskapet over en 5-års periode.

Posisjon og vekst

- Grunnlaget for satsingen er partenes kompetanse innen treforedling, kraftproduksjon og skogbruk kombinert med Fiborgtangens posisjon og styrke som industrisenter for foredling av biomasse til papir, energi og andre produkter, sier Dehli

Med det nyetablerte utviklingsselskapet Fiborgtangen Vekst AS vil Norske Skog, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), skogeierforeningen Allskog og SIVA danne en industriinkubator som skal styrke Fiborgtangens posisjon som industrisenter for foredling av biomasse.

Mål

- Konkret ser vi muligheter til å realisere industrianlegg som kan produsere elkraft, biodrivstoff og varme basert på biomasse. Varmeandelen må utnyttes i tilknyttet industri, opplyser Dehli i en pressemelding.

Fiborgtangen Vekst skal arbeide innen 3 strategiske hovedområder:

1. Etablere Fiborgtangen som et internasjonalt kompetanseknutepunkt innen foredling av biomasse.

2. Utvikle og synliggjøre forretningsmuligheter i Norske Skog Skogns verdikjede sammen eierne og sammen med øvrige virksomheter.

3. Drive forretningsutvikling.

Fremtid

Fiborgtangen Veksts eiere har også en ambisjon om at industrien bidrar til å nå viktige klimamål, samtidig som de vektlegger at utnyttelse av skog og biomasse fra landbruket må være lønnsomt.

- Vi forventer at virkemidler og støtteordninger etableres og bidrar til at norsk industri får tilsvarende rammebetingelser som andre europeiske land, sier Dehli i pressemeldingen.