Milliardprosjekt på E6 ferdig etter fire år

Avtroppende samferdselsminister Marit Arnstad fikk æren av å åpne nye E6 gjennom hjemkommunen Stjørdal tirsdag.

Trafikken glir bedre og den nye veien gir bedre trafikksikkerhet.

Arnstad og Vigdenes åpner E6

Marit Arnstad åpnet E6 i egen hjemkommune tirsdag formiddag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Den siste etappen av E6 i Stjørdal, mellom Havnekrysset og Kvithammar, ble åpnet tirsdag formiddag. Arbeidet har foregått i fire år, og den siste etappen kostet 240 millioner kroner.

Det totale prosjektet har kostet nærmere en milliard kroner.

På telefon timer før åpningen, innrømte prosjektleder, Lars Bjørgård i Statens vegvesen, at det har vært nok å henge fingrene i det siste døgnet.

– Det er jobba intenst for å få strekninga ferdig. I de siste timene før åpninga er det merking og bare noe finpuss som mangler. Vi er helt sikre på at trafikkavviklinga skal gå fint utover dagen, sier han til NRK tirsdag morgen.

– Sikrere trafikkavvikling

Nå går det en firefelts E6 gjennom hele Stjørdal, som ligger mellom sentrum og sjøen.

Strekningen har i tidligere år vært prega av trafikkulykker og køproblemer.

– Nå har vi bygd en mye sikrere E6 med langt bedre trafikkapasitet. Vi har bidratt til god byutvikling på Stjørdal med Tangtunnelen som binder sammen byen og sjøen, og det er fullført et ringvegsystem rundt sentrum gjennom Ringveg Nord, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i prosjekt E6 Trondheim Stjørdal.

Mange møtte opp til E6-åpning i Stjørdal.

Mange møtte opp til E6-åpning i Stjørdal. Feiringa betyr slutten på fire års vegarbeid.

Foto: Tariq Alisubh/NRK
Kø E6 Stjørdal

E6 gjennom Stjørdal har tidligere vært preget av store køproblemer. Nå lover Statens vegvesen at den nye veien skal forhindre dette.

Foto: TOR AAGE HANSEN