NVE advarer om jordskred etter Roar

Selv om ekstremværet Roar er over, ber NVE folk om å følge med i områder hvor det har vært flom i helga.

Flomstore Namsen flyter mektig gjennom landskapet i Grong.

VIDEO: Slik så det ut over Grong i 18-tiden fredag kveld. Namsen gikk over sine bredder fredag, men trakk seg tilbake utover kvelden.

I 15-tida i dag varslet meteorologene at den voldsomme nedbøren og kraftige vinden som har feid over Trøndelag i to dager var på retur. Flere steder har elver flommet over sine bredder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter fredag kveld vi nærmer oss slutten på flommen:

Kari Øverlid, regiondirektør i NVE

MULIGE SKRED: – Når vanntrykket trekker seg tilbake, kan det komme jordskred. Noen av disse kan utløse kvikkleireskred, sier Kari Øverlid, regiondirektør i NVE.

Foto: NRK

– Den har kulminert i de fleste vassdragene, selv om det er noe vann igjen i utløpet. Vi nærmer oss absolutt slutten, sier regionsjef Kari Øverlid i NVE til NRK.

Fare for jordskred

Selv om flomtoppen er nådd, skal vannet tilbake. Selv om faren for flom reduseres, fortsetter NVE med beredskapen et par dager til.

– Vi er opptatt av mulige skred. Når vanntrykket trekker seg tilbake, kan det komme jordskred. Noen av disse kan utløse kvikkleireskred, forklarer Øverlid.

Hun har ett råd til folk i helga:

– Følg med det som skjer i overflatene på bakken, og følg med i de områdene hvor det har vært vann. Ta kontakt med kommune og politi, eller oss, hvis det skjer noe, sier NVE-sjefen.

Bil under vann i Vuku
Foto: Kjartan / NRK

Stor flom

– Flommen har ikke vært like stor som i 2006, men den har likevel vært kraftig, sier Øverlid.

NVE er fornøyd med tiltakene de har gjennomført etter nettopp storflommen i 2006.

– Etter 2006 har vi vært ute og sikret kanter og vassdragene mot erosjon. Vi har løpt rundt i dag og sjekket dem, og ser at de står veldig bra, forklarer hun.

Siste fra Trøndelag