NRK Meny
Normal

Norske Skog kutter 40 stillinger

Papirfabrikken på Fiborgtangen skal bedre driftsresultatet med 100 millioner kroner fra 2012 og må kutte 40 stillinger.

Video Norske Skog Skogn må spare

Bemanning er et tema når Norske Skog på Skogn skal øke lønnsomheten.

Foto: Nyhetsspiller

Papirfabrikken på Fiborgtangen skal bedre driftsresultatet med 100 millioner kroner fra 2012 og må kutte 40 stillinger.

Onsdag ble ledelsen og de ansatte enige om antall stillinger som skal fjernes.

Amund Saxrud

Fabrikksjef Amund Saxrud.

Foto: Diana Wik / NRK

– Å jobbe med bemanning er verken lett for ledelse eller tillitsvalgte, men vi har hatt en god prosess og kom fram til et resultat som begge parter er fornøyd med, sier fabrikksjef Amund Saxrud til NRK.

Uklart om oppsigelser

Foreløpig er det ikke klart hvor mange som blir overtallige og oppsagt.

– Noen slutter frivilling og blir ikke erstattet, og noen vil bli pensjonert. Det eksakte antall overtallige som sies opp, vil derfor bli betydelig lavere enn 40, sier fabrikksjefen til Trønder-Avisa.

Prosessen følger sluttvederlagsordningen som gjelder i Norske Skog.

150 er forsvunnet

I dag jobber det 450 personer ved fabrikken, fra 1. februar 2012 blir de 410 om alt går som planlagt.

Fra 2003 til 2010 forsvant 150 ansatte fra papirfabrikken.

Beholder lederbonus

Spørsmålet om papirfabrikken skal ha bonusordninger har vært et hett tema gjennom hele prosessen. Tillitsvalgte mener bonusene bør fjernes, så lenge bedriften sliter økonomisk.

Ledelsen ved fabrikken mener at konsernets lønnssystem er basert på bonuser. Saxrud sier til avisa hele konsernet har et lignende lønnssystem og at han mener det er vanskelig å endre dette isolert ved fabrikken på Skogn.

Ifølge tillitsvalgt Svein Erik Veie vil bonusene koste rundt ti millioner kroner i et godt år.