Hopp til innhold

Sender fly og mannskap til Island på skarpt oppdrag

Etter to år med F-35 på norsk jord skal flyene for første gang i tjeneste utenlands med våpen. Det skjer på oppdrag fra Nato.

F-35 kampfly kommer til Ørland

Fire norske jagerfly av typen F-35 vil gjøre tjeneste for Nato i luftrommet over Island. Dette er første gang F-35 løser oppdrag for Norge utenlands.

Foto: NRK

– Oppdraget for mannskapet tror jeg er viktig fordi det faktisk er et skarpt oppdrag. Endelig får vi gjøre skarpt, det vi har trent på i lengre tid, sier oberstløytnant og sjef for 332-skvadronen ved Ørland kampflybase, Ståle Nymoen.

Han har ansvaret for opptreningen av F-35 flygerne i Norge. De første tre flyene kom høsten 2017.

Nå er tallet 15 og fire av dem er på vei til Island på oppdrag.

I november var flyene såkalt initielt operative.

– Det betyr at vi er klare for oppdragsløsning både hjemme og ute, sier generalmajor og sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland.

Tonje Skinnarland, generalmajor og sjef for luftforsvaret

Tonje Skinnarland, generalmajor og Sjef Luftforsvaret. Bildet er tatt under besøk på Ørland kampflybase i 2018.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Skal beskytte Islandsk luftrom

Jobben som skal gjøres er såkalt Air Policing.

Island har ikke eget luftforsvar. I 2006 trakk amerikanerne seg ut av flybasen de har hatt på øya i årevis.

I stedet tok Nato over forsvaret av luftrommet, i en slags rulleringsordning. Nå er det Norge sin tur.

– Vi skal konkret stå på beredskap med to fly og være i stand til, dersom Nato ønsker, å gå på vingene og identifisere fly som de ønsker at vi eventuelt skal gå opp og kikke nærmere på. Sivile, militære eller fly som vi ikke nødvendigvis vet hva er, sier Nymoen.

Skvadronsjefene Thomas "Timber" Harlem (t.v) og Ståle "Steel" Nymoen på Ørland

Skvadronsjefene Thomas «Timber» Harlem (t.v.) og Ståle «Steel» Nymoen (t.h) står for opptrening av pilotene på kampflybasen på Ørlandet. Nå har bruken av F-35 nådd et slikt nivå at Luftforsvaret er klare til å sende flyene ut i oppdrag med våpen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Har gjort tidligere med F-16

Norge har bidratt med Air Policing både på Island og i Litauen. Sist Norge bidro i luftrommet over Island var i 2016. Da med F-16.

F-16 står fremdeles for såkalt QRA, eller Quick Reaction Alert, i Norge.

Det vil si at to F-16 er klare til å rykke ut til væpnet oppdrag når som helst fra flybasen i Bodø.

Planen er at F-35 skal ta over helt for F-16. Flyene skal være fullt operative i 2025.

Turen til Island blir den første for F-35 på utenlandsoppdrag.

Oppgavene ligner de som norske F-16 utfører fra Bodø.

– Det er et kjent oppdrag, vi har gjort det flere ganger før med F-16. Det nye nå er jo nettopp F-35, og ikke bare det å operere F-35 i lufta, men ikke minst å deployere med F-35-styrken til et annen land, sier Skinnarland.

Å deployere vil si å ta med seg apparatet som trengs rundt flyene til et annet sted enn den faste basen.

Sjekk av siste F-16 på Ørland flybase

Siste F-16 drar fra Ørland, april 2019. Nå skal F-35 ta over helt, og ha full operativ evne i 2025. Norge har bestilt inntil 52 nye F-35 fra Lockheed Martin i USA.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Tar med seg ekstra mannskap

Oppdraget varer i tre uker, og for å være på den sikre siden, tar Luftforsvaret med seg ekstra mannskap denne første gangen.

Totalt reiser rundt 150 personer for å betjene de fire flyene og for å løse oppdraget.

– Vi tar med litt ekstra mannskap første gang, hvis noe uforutsett skulle skje. Det kreves mer personell for å understøtte F-35 enn F-16, sier Nymoen.

Dette skyldes blant annet at flyene har en mer krevende teknologi.

De norske flyene og mannskapet skal godkjennes av Nato før de går inn i tjenesten. Trolig skjer dette i slutten av uke ni.

Markering på Ørland

Oppstilling på den nye kampflybasen ved tidligere anledning. 150 personer skal til Island for å understøtte F-35 på oppdraget med å forsvare islandsk luftrom i tre uker.

Foto: Ingrid Lingaard Stranden/NRK