Norges største vindpark åpnes

I dag åpnes Norges største vindmøllepark på Hitra. Vindmøllene vil produsere nok strøm til å dekke det årlige behovet til 7 500 husstander.

Det er næringsminister Børge Brende som skal åpne vindmølleparken klokka 13.30 i ettermiddag. Med åpningen setter Hitra også en foreløpig ny norsk rekord i vindkraft.

- Vi skriver ikke bare lokale historie, men også Norgeshistorie på Hitra. Det er Norges største vindpark som åpnes i dag, sier ordfører på Hitra, Egil Hestnes.

24 vindmøller

For med 24 vindmøller som skal produsere 150 GW-timer i året, blir vindparken den største i Norge. Strømproduksjonen blir stor nok til å dekke det årlige forbruket til 7 500 husstander.

Men allerede i 2005 blir vindparken på Hitra forbigått av Smøla når det gjelder størrelse. Det er også gitt konsesjon til flere andre prosjekter som vil bli større enn Hitra.

Byggingen av Hitra vindpark ble påbegynt i fjor sommer. I tillegg til vindmøllene er det bygd 20 kilometer vei, og strukket 10 kilometer med overføringslinje til den eksisterende transformatorstasjonen på Fillan.

Viktig for næringslivet

- Prosjektet har allerede betydd mye for næringslivet i utbyggingsperioden. Framover vil 3-4 arbeidsplasser være knyttet til drifta, og det vil være rart om det ikke blir oppdrag for lokalt og regionalt næringsliv når det gjelder vedlikehold, sier Egil Hestnes.

Under åpningen i dag vil kunst og kultur stå sentralt. Ordfører Hestnes tror at et tusentall hitterværinger vil delta. En aksjonsgruppe som jobber for bedre veier på øya har planlagt en markering i forbindelse med åpningen. Det synes ordføreren er greit.

- Når vi får besøk av både sentrale og lokale politikere, så er det naturlig at folk vil peke på at det er viktig med gode veier for at den store verdiskapningen vi har i kommunen skal kunne fortsette.