Vi er blitt «snillere»i trafikken

En ny undersøkelse viser at nordmenn er blitt mer forsiktige på veiene. I tillegg tror vi faren for å bli tatt i fartskontroll er tre ganger større enn den faktisk er.

Utrykkingspolitiet held trafikkontroll i Førde.

FRYKTER KONTROLL: Nordmenn tror sannsynligheten for å bli tatt for trafikale lovbrudd vesentlig høyere enn den egentlig er.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som har kartlagt nordmenns kjørevaner. Egne spørreundersøkelser, opplysninger fra blant annet Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet danner grunnlaget for TØI sin konklusjon.

– Nordmenn har blitt mer lovlydige. Vi ser en nedgang i forseelser innen fart, promille og bilbeltebruk. Normalt sett står disse faktorene for flest ulykker og dødsfall i trafikken, sier forskningsleder Rune Elvik i TØI til NRK.

– Stort forbedringspotensial

I tillegg til færre fartsovertredelser, bedre bilbeltebruk og mindre kjøring i påvirket tilstand, viser undersøkelsen at vi har blitt flinkere til å droppe håndholdt mobil mens vi kjører.

Distriktsleder i Utrykningspolitet i Midt-Norge, Per Einar Hollum, bekrefter at disse tendensene stemmer i hans nedslagsfelt, men påpeker at bruk av mobiltelefon fortsatt er utbredt.

– Derfor vil vi ha mer fokus på den type overtredelser. Vi skal også ha et stort fokus på ruskjøring framover, for der tror jeg vi har et stort forbedringspotensial, sier han til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UP sjef i Trøndelag, Per Einar Hollum

POSITIV: Distriktsleder i UP Midt-Norge, Per Einar Hollum, støtter innholdet i undersøkelsen, men mener det fortsatt er en vei å gå med tanke på ruskjøring og bruk av håndholdt mobil.

Foto: Lars Erik Skjærseth

Overvurderer risikoen

Ifølge undersøkelsen tror trafikantene det finnes mange flere fotobokser langs veiene enn hva som faktisk er tilfellet. I tillegg tror vi faren for å bli tatt i fartskontroll er tre ganger større enn det den faktisk er.

Hollum mener imidlertid at dette stemmer godt overens med politiets mål, hvor én strategi har til hensikt å avdekke og en annen avskrekke.

– Hvis vi har klart å skape en subjektiv oppdagelsesrisiko, slik at folk avstår fra overtredelser i trafikken, mener jeg vi har oppnådd mye. Men hele poenget bør være at trafikantene har en atferd som ikke gir brudd på vegtrafikkloven. Det er det som faktisk skaper trafikksikkerhet, sier Hollum.

Ufullstendig oversikt

TØIs undersøkelse mangler statistikk over lovbrudd som overholding av vikeplikt og kjøring på rødt lys. Forskingsleder Elvik mener det bør være et mål å få med slike opplysninger i framtida.

– Med dagens teknologi er det mulig, men det vil være opp til politi og vegvesen å foreta innhenting av slik informasjon, sier han.