Nedskjæringer i Norske Skog

Norske Skog reduserer antall ansatte med 600. Samtidig planlegger konsernet nye satsinger i Skogn.

Norske Skog på Fiborgtangen i Skogn
Foto: Hans H. Bjørstad

Norske Skog reduserer antall ansatte i Norge og utlandet med 600 personer.

Staben på Follum i Hønefoss reduseres med 60 personer, opplyser selskapet i ei børsmelding.

Konsernet vurderer samtidig om de skal bygge et nytt blekeri i Skogn til 100 millioner kroner.

Dersom blekeriet blir en realitet vil produksjonen av forbedret avispapir som nå foregår i Hønefoss bli flytta til Levanger.

Når et blekeri eventuelt kommer på plass vil 160 000 tonn av kapasiteten ved Norske Skog Skogn bli konvertert fra standard avispapir til forbedret avispapir,

Også kutt i Skogn

Men heller ikke fabrikken på Fiborgtangen i Skogn slipper unna kutt i arbeidsstokken.

Det understrekes i børsmeldinga at alle enheter i konsernet må nedbemanne for å nå målet om 600 færre ansatte.

- Kuttene i Norske Skog er mindre drastiske enn frykta, sier tillitsvalgt på Skogn, Svein Erik Veie.

Veie tar planene om et nytt blekeri som et tegn på at Skogn fortsatt er en satsingsbedrift:

- Det er bra at det satses på Skogn, men det er andre fabrikker i konsernet som kommer til å lide mer under denne situasjonen oss. Derfor er det vanskelig å opparbeide den store gleden. Dette er en alvorlig situasjon, sier Veie.